Jørgen Hansen

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Jørgen Hansen var født 1837, og blev i 1860 lærer i Ølstykke.

Han var meget åben overfor alle nye tanker, og fik ved et ophold hos Christen Kold, stiftet bekendtskab med hans skoletanker. Det nye tog han med sig til Ølstykke, og det gav selvfølgelig anledning til en vis bekymring hos forældrene, men den forsvandt hurtigt, da de så hvor begejstrede børnene var og hvor dygtige de blev.

Jørgen Hansen var også meget musikalsk, og sang og musik fik en stor plads i skolen.

Han stiftede en sangforening, som bl.a. virkede i kirken. Denne sangforening samlede størstedelen af de penge ind som i 1878 blev brugt til et nyt kirkeorgel. Orglet står nu i kapellet i Ølstykke kirke

Derudover var Jørgen Hansen meget interesseret i skyttesagen og blev senere æresmedlem i Ølstykke Skytteforening.

I en årrække fra ca 1865 - 1890, var Jørgen Hansen også meget politisk engageret.

I 1894 tog Jørgen Hansen sin afsked på grund af en ørelidelse, og flyttede derefter til København.

Jørgen Hansen’s mor var et dybt kristent menneske, hvor fra Jørgen også opnåede en stærk tro. Så stærk, at han, da han kom på Jonstrup Seminarium, afholdt læsninger af hellige skrifter for de øvrige seminarrister. Flere af disse har senere i deres læregerning udtrykt taknemlighed for dette tiltag til lærdom om det kristne budskab. Seminariets forstander satte sig dog imod disse lektioner, og forbød til sidst Jørgen Hansen at udfører disse læsninger.

Men i 1857 kunne Jørgen Hansen forlade Jonstrup Seminarium med en rigtig flot 1. karakter. Han havde endvidere også læst både tysk og fransk, hvilket kom ham til gode, da han senere blev brugsforeningsmand. Efter sin tid som hjælpelærer i Karise, drog Jørgen Hansen til Klemensker på Bornholm. Blandt de stærkt troende bornholmere, fik Jørgen atter stor succes med sine ”vækkelses møder”. I hundredevis strømmede bornholmerne til hans møder.

I 1860 kom Jørgen Hansen så til Ølstykke. Her var det ikke alle, der syntes om hans udbredelse af kristendomen. Jørgen blev tidligt mødt af en gårdejer fra Ølstykke, der oplyste ham om, at såfremt han ville fortsætte med sine ”gudelige” forsamlinger, ville hans ophold i byen blive meget kort. Jørgen Hansen vandt dog hurtig indpas hos befolkningen i Ølstykke, der var glade for, at de havde fået en initiativrig og dygtig mand til sognet.

Det skabte lidt bekymring i starten, da han afskaffede lærebøgerne, og i stedet indførte undervisning efter ”det levende ord”. Men børnenes begejstring og lærdom fik straks forældrene på andre tanker. Mindre held havde Jørgen Hansen dog med sin ide om, at afskaffe eksamen i det han kaldte for ”åndsfagene”. Dette var de tapre Ølstykke borgere ikke parate til endnu.

Så havde han mere held med at oprette en sangforening. I 1878 samlede sangforeningen i øvrigt penge ind til et nyt orgel til Ølstykke kirke. Det skulle afløse det gamle orgel der var fra 1842. Det nye orgel står stadig i kirken, og var i brug frem til 1984, hvor man anskaffede sig et nyt.

Det var imidlertid hos pastor Arreboe i Jørlunde, han stødte på pastor Sonne’s lille skrift om ”Arbejderforeninger” senere Andelsforeninger. Dermed var de spæde skud sat til opførelsen af Ølstykke Brugsforening, der kom til at præge Jørgen Hansen for resten af livet. Det første forsøg på at stifte en Brugsforening i Ølstykke slog fejl. Høker Karl Frederik Otto indvilligede i, at stille sin butik og lager til rådighed, mod at han blev uddeler. Dette gik fint i begyndelsen, da Brugsen slog dørene op i januar 1869. Ret hurtigt begyndte det dog at knirke. K.F. Otto kunne ikke rigtig indordne sig under den nye bestyrelse, og handlede ret egenhændigt. Brugsforeningen lukkede og i oktober 1870 overtog Høker Otto atter bygning og varelager.

I 1877 gjorde Jørgen Hansen atter et forsøg på, at stifte en Brugsforening i Ølstykke. Høker K.F. Otto havde overdraget sin butik til Niels Andersen, der var langt mere smidig, og denne gang lykkedes det at få sat en bæredygtig Brugsforening op, godt belært af tidligere fejl.

Jørgen Hansen fortsatte sit arbejde for Brugsforeningen helt frem til sin død i 1911.
Kilder og Litteratur

Forfatter : Svend Esbech. Ølstykke - til alle tider. s. 71-72.

Ølstykke Brugsforenings 100 års jubilæumsskrift.Forfattere: Charlotte Haubye

05-04-2016

Tonny Poulsen

Maj 2017