Vildtbanesten

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, SøgningVildtbanesten fra 1775, set mod nord.
Stenløse Lokalarkiv Foto nr. 1987.139.1

Vildtbanestenen ved Værebro Å, med indskrift og årstal 1775, står i kanten af en dårlig markvej ved nedre og øvre Lilleværebro. Stenen står i forlængelse af en vejdæmning i engen ved Værebro Å. Vejdæmningen nedenfor har ført over Værebro Å. Det er dens oprindelige plads. Stenen er opsat af Christian 7. Retten til jagt tilhørte kongen og fra Frederik 2. tilhørte det meste af Nordsjælland kronen. Vildtbanestenen markerer således den sydlige grænse af det kongelige jagtområde.

Links

http://www.kulturarv.dk/fortidsminder/om-fortidsminder-og-diger/fredede-fortidsminder/typer/kors-milepaele-vildtbanesten-og-lignende/


http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/97114/

Oprindelig forfatter: Lene Olesen Bro

25-03-2011