Skabelon:Skoletjeneste

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Indholdsfortegnelse


Egedallogo.jpg

Har du tænkt dit lokale arkiv ind i undervisningen?

Nu får du muligheden!

Hvad kan dit arkiv?

Formidling af den lokale historie

Egedals arkiver har siden kommunesammenlægningen i 2007 indsamlet, registreret, bevaret, forsket og formidlet Egedal Kommunes historie – en historie vi rigtig gerne vil dele med Egedals borgere. Det gør vi bl.a. med det årlige oplevelsesarrangement Svenskeslaget i Smørum 1659, som du kan besøge i juni måned, men vi vil så meget mere!

Nyt initiativ, der giver dig og dine elever nye muligheder

Vores nye initiativ er at få Egedal Leksikon over i et nyt og forbedret format. Det gør, at artiklerne om lokalområderne og kommunens historie nu ikke kun er tilgængelige for borgerne, men at borgerne også kan være med til at skabe nye artikler og forbedre dem vi har. Det gælder også uddannelsesinstitutionerne!


Hvordan kan du bruge dit arkiv i undervisningen?

Som underviser har du og dine elever nu mulighed for at være en del af lokalhistorien med vores nye, digitale leksikon. Egedal Leksikon er nemlig bygget på Wikipedia-formatet og det gør, at du og dine elever kan være med til at skrive og redigere artikler samt uploade billeder. Det hjælper naturligvis os med at udbygge leksikonet, men det har også mange fordele for dig:


Tværfagligt værktøj

 • Dansk, historie, samfundsfag og IT i én pakke
 • Øvelse til stil- og rapportskrivning
 • Krav til retstavning, tegnsætning osv.
- Vi sætter krav til læsning, fremstilling og kommunikation. Derfor forventer vi også, at artiklerne bliver korrekturlæst og rettet efter behov, før de lægges op.
- Vil den enkelte elev sætte højere krav til sig selv, når artiklen skal læses af andre end læreren? Det håber vi.
 • Forståelse for og viden om lokalsamfundet
- Fastsæt evt. et emne, som passer ind i dit undervisningsmateriale. Se under kategorien Samfund for muligheder.
 • Informationssøgning og formidling
- Eleverne finder selv informationer på arkivet, biblioteket eller andre steder og formidler dem gennem en struktureret artikel
 • IT kompetencer
- Formidlingen foregår på computere
- Eleverne arbejder praktisk med et velkendt internet-format (Wikipedia)


Kritisk tænkning

 • Artiklerne skal være velfunderede, objektive og have kildehenvisninger (fra andre steder end google!)
 • At skrive en artikel selv giver en praktisk forståelse for internettets muligheder og begrænsninger ift. information
- Hvor nemt er det, at finde på, på nettet og hvad er god information?


Gratis og tilgængeligt hele året rundt

 • Formatet er digitalt og I har derfor gratis adgang til jeres ”arbejdsplads” hele døgnet, hvor som helst fra. I skal bare bruge en computer og internetadgang.


Kom ud af klasselokalet!

 • Du får her en unik mulighed for at samarbejde med kulturlivet.
 • Hvis I har brug for det hjælper arkivet gerne i åbningstiden eller efter aftale.
 • Det er også i åbningstiden eller efter aftale, at I kan få adgang til de arkivalier, der kan gøre artiklerne ekstra spændende.
 • Evt. pris?


I folkeskolen

It og digitale læremidler kan også styrke en række kompetencer, som i stigende grad efterspørges fra samfundet.
Det kan være tværfagligt projektarbejde, kreativitet og innovation, problemløsning samt informations- og kommunikationskompetencer.” [1]


I forbindelse med den nye skolereform, mener vi på Egedal arkiverne at have noget nyt at tilbyde de ældre klasser. Vores digitale initiativ, Egedal Leksikon, indbyder til en anderledes og interaktiv læring. Samtidig tilgodeser det mange af de basale ting, vi gerne vil lære vores børn, fx retskrivning, samfundsbevidsthed og kritisk tænkning. Men her er der også plads til kreativitet og fordybelse, gruppearbejde, individuel præstation og ud-af-huset-oplevelser.

IT er ikke længere fremtiden, det er nutiden. Derfor er Egedal Leksikon en oplagt ramme for dine elever, når de skal udfolde sig i det skriftlige og boglige univers. Vi giver dem muligheden for at arbejde med noget de kender – internettet – i et format de tit bruger – Wikipedia – på en måde, der udfordre dem.

Mange børn og unge bruger desværre internettet ukritisk og det håber vi at kunne rette lidt op på samtidig med at vi giver jer værktøjet til at undervise jeres elever i deres eget univers.

Sådan gør du i folkeskolen

Du har selvfølgelig selv en fornemmelse for, hvor langt dine elever er, men som udgangspunkt anbefaler vi, at denne skoletjeneste benyttes af 6.-10. klasser. Vi vil gerne give jer en mulighed for at prøve noget anderledes, men vi vil også gerne kunne garantere et vist niveau i vores artikler.

Har du et specielt emne, du gerne vil have dækket i undervisningen, så kan du med fordel søge under Kategorier/Emner for at finde et område, der passer.

Vil du gerne give dine elever kreativ frihed, så kan de fx søge inspiration under Ønskede sider. Her står alle de artikler, der allerede er oprettet, men endnu ikke skrevet.

Fremgangsmåde:

 1. Dine elever skal først og fremmest oprette sig som brugere på Egedal Leksikon. I kan finde vejledning under Hjælp til forfattere. Her er der en skridt-for-skridt-vejledning til, hvad man skal være opmærksom på, når man skriver i det offentlige rum, hvordan man opretter sig, skriver artikler og tilføjer billeder. Det vil være en god ide, hvis du på forhånd har sat dig ind i disse ting, så du kan hjælpe dine elever med at forstå, hvad fx forbehold, retningslinjer, licenser og ophavsret betyder for dem.
  Vi har lavet en forkortet, børnevenlig udgave af det eleverne bør vide, før de går i gang. Du kan finde den her
 2. Aftal evt. en tid med dit lokale arkiv, så vi kan guide dig og dine elever igennem det at finde kildemateriale til artikler.
 3. Hjælp dine elever med formatering, korrekturlæsning og kildehenvisninger, så deres artikler bliver flotte, læsbare og professionelle.
 4. Vis resten af skolen, hvad I har lavet! Lav plancher, præsentationer eller andet, der fortæller resten af skolen, hvad dine elever kan. Når de har uploadet deres artikler er de nemlig rigtige forfattere!


På videregående uddannelser

Har du elever der skal videre på journalisthøjskolen, universitetet eller sidder du med en spirende forfatter? De fleste faggrupper kan lære noget af Egedal Leksikons krav om kildekritik og skriftlig formidling til et større publikum. Også de elever der vil ud på arbejdsmarkedet kan få gavn af at prøve kræfter med rigtige historier.

Byg videre på det de unge kan indenfor IT. De bruger internettet dagligt og det er her de finder mange af deres informationer. Her kan de lære at stille sig mere kritiske overfor det de finder, med en grundlæggende forståelse for hvad der er rigtigt og hvad der er forkert i informationssøgning. Samtidig bliver der stillet krav til deres formidlings- og præsentationsevner overfor et rigtigt publikum. Det er kompetencer, som vil give dem en god ballast både på arbejdsmarkedet og på deres næste uddannelsestrin.

Sådan gør du på videregående uddannelser

Har du et specielt emne, du gerne vil have dækket i undervisningen, så kan du med fordel søge under Kategorier/Emner for at finde et område, der passer.

Vil du gerne give dine elever kreativ frihed, så kan de fx søge inspiration under Ønskede sider. Her står alle de artikler, der allerede er oprettet, men endnu ikke skrevet.

Fremgangsmåde:

 1. Dine elever skal først og fremmest oprette sig som brugere på Egedal Leksikon. I kan finde vejledning under Hjælp til forfattere. Her er der en skridt-for-skridt-vejledning til, hvad man skal være opmærksom på, når man skriver i det offentlige rum, hvordan man opretter sig, skriver og tilføjer billeder.
 2. Det er en god ide at bruge lidt tid på forbehold, retningslinjer, licenser og ophavsret. Det er noget dine elever bør vide, når de skal skrive stile, rapporter, afhandlinger osv.
 3. Henvis dine elever til Egedal Arkiver. Her kan de få adgang og hjælp til kildemateriale.


Kilder

 1. http://uvm.dk/Den-nye-folkeskole/En-laengere-og-mere-varieret-skoledag/Undervisning-i-fagene/ItTilbage til Forside