Svenskeslaget / Svenskestenen

Fra Egedal Leksikon
Version fra 6. jan 2016, 09:13 af Charlotte (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning
Svenskesten.jpgUnder svenskekrigene i 1600-tallet, også kaldet Karl-Gustav krigene, gik Smørums bønder i aktion mod en bande svenske marodører, som på egen hånd huserede fælt på egnen. Banden holdt til på Skebjerggård i Smørumnedre.

Baseret på den mundtlige tradition på egnen skriver J.P.Jørgensen i 1925: "Da Svenskerne var gaaet til Ro, blev der ved Blus på Bavnehøjen givet signal til angreb, og samtidig begyndte kirkeklokkerne at ringe. Nu stormede Bønderne frem, omringede Gaarden, hvor Svenskerne havde taget Kvarter, og rettede et rasende Angreb paa de søvndrukne Krigere, der alle blev nedlagt efter at have udstødt Eder og Forbandelser over Angriberne og truet med hævn, naar deres Vaabenfæller atter kom til Byen."

Det var muligvis levnene af disse svenskere man fandt, da man i 1912 under grusgravning på gården Egelunds jorder stødte på skeletterne af 10 yngre mænd. De var hensynsløst kastet i en 3 m bred og 1,5 m dyb grav. Skeletterne var velbevarede og bar mærker af øksehug. Nationalmuseet foretog en undersøgelse, men rapporten er desværre ikke bevaret. De blev atter begravet på stedet og man rejste en mindesten med følgende indskrift: "Her ligger 10 svenske krigere som faldt for Smørum bønders haand 1659."

Muligvis fandt begivenheden dog allerede sted i 1658, under det der er blevet kaldt den første Karl-Gustav krig. Dette år skriver præsten i Birkerød i kirkebogen om en hændelse, hvor svenske soldater blev slået ihjel i sognefoged Niels Hansens gård i Smørum Nedre.

Bønderne omkring København havde en hård tid under svenskekrigene. De skulle stille materiale og proviant til rådighed for den svenske hær og var ofte udsat for regulære plyndringer.

Siden 2012 - 100 år efter fundet - har Egedal Arkiver og Museum markeret begivenheden med historisk oplevelsesarrangement i Smørum.


Kilder og litteratur

N.O. Riis-Nielsen: Fra fæstebonde til selveje, Smørumnedre 1797-1930, 1991 (Skebjerggård side 136-143, Egelund side 227-231)

J.P. Jørgensen: Historiske Optegnelser om Ledøje-Smørum Sogne, fra Oldtiden til den nyere Tid, 1925 (optryk 1982), 20-22

Rolf Kjær-Hansen: Nye brikker til historien om Svenskestenen. Årsskrift 2013. Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv. side 4-8


Links

http://da.wikipedia.org/wiki/Karl_Gustav-krigene


Oprindelige forfatter Fredi Paludan Bentsen

Dato: 07-03-2007