Aleth Hansen

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Aleth Sophus Hansen (1817-89) var præst i Ledøje og Smørum 1870-81. Han var født i Rudkøbing, som søn af købmand Christen Ravn Hansen og Catharine Basballe. Han blev student fra Sorø 1835 og cand.theol. 1840. Derefter var han blandt andet skibspræst på Galathea under dens jordomsejling 1845-47. Han blev ordineret 4. juni 1845.

Aleth Hansen var præst i Slesvig 1850-64, i Ferslev-Vellerup fra 1866 og 1868-69 var han kultusminister (minister for Kirke- og Undervisningsvæsenet). Som kultusminister gennemførte han Valgmenighedsloven, men udtrådte af ministeriet i 1869. Hans største indsats var kampen for danskheden i Slesvig.

Aleth Hansen var gift med Caroline Juliette Muderspach, der var født på Frederiksværk 1819 som datter af krudtmester, løjtnant Christian v. Muderspach og Ane Marie Weischer.


Kilder og litteratur

S.V. Wiberg: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie, 1870-71, genoptryk 1959-60, bind 1, 363; bind 4, 102


Links

Undervisningsministeriet, Ministergalleriet

Oprindelig forfatter: Lene Olesen Bro

05-08-2008