Bastbro

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, SøgningStenløse set fra nuværende Damvej.
Forrest til venstre ses en del af vådområdet.
Til højre mejeriet, i baggrunden Stenløse Kirke. Postkort ca. 1905, Stenløse Lokalhistoriske Arkiv

Bastbro var et vådområde mellem Frederikssundsvej og Damvej, bag mejeriet Bastbro.

Området var tidligere moseagtigt med siv og en dam nær Søsumvej. Ved udbygningen af området blev det afvandet og i starten af 1950'erne blev dammen udgravet for helt at forsvinde sidst i 1960'erne.

Efter nedrivningen af mejeriet i 1981 blev Bastbrovej etableret og her blev bygget rækkehuse.


Kilder og litteratur

Arne Navne: En sejltur omkring Stenløse by, Stenløse Historiske Forening nr. 44, 2003, 13-16 (med kortskitse)


Oprindelig forfatter: Arne Navne

17-03-2006