Bredde Maren

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Et vådområde blev tidligere kaldt en "made". I bestemt form hed det "maden", hvilket i sjællandsk dialekt nemt kan blive til Maren.


Bredde Maren var et vådområde, der i dag er forsvundet. Det lå der, hvor Stenløse Å passerer Stenløse Center mellem Smedebakken og Parkeringsbuen. I dag vidner regnvandsbassinet ved Helsevej og Krogholmvej om, at der engang lå et stort vandhul på stedet. Området kan tydeligt ses på et matrikelkort over Stenløse fra 1782, men Bredde Maren forsvandt i takt med afvandingen af jorderne umiddelbart omkring Stenløse Bygade.


Kilder og litteratur

Arne Navne: En sejltur omkring Stenløse by, Stenløse Historiske Forening nr. 44, 2003, 13-16 (med kortskitse)


Oprindelig forfatter: Thyge C. Bro

16-03-2006