Den privilegerede kro i Stenløse

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, SøgningVed branden i Stenløse 1747 brændte en tredjedel af byen ned til grunden. Blandt de nedbrændte bygninger var den gamle privilegerede kro. Den blev drevet af Maren Bendtsdatter, som var enke efter kromand Casper Andreas Langebech, der døde året før branden.

Den privilegerede kro havde været en ret stor bygning på 45 fag. Den var formodentlig meget gammel og for Maren, Casper Langebechs enke, var branden en katastrofe. Kort efter ulykken sendte hun et brev til amtmand Gram, hvor hun bad om hjælp. Hun havde ikke nogen mulighed for at forsørge sig selv og sit lille barn, nu da kroen lå i aske. Hun skriver, at kongen og hans følge plejede at benytte Stenløse Kro, når herskaberne var på vej fra København til Jægerspris og på hjemvejen fra Jægerspris til København. De kongelige plejede at holde hvil på kroen og skifte heste. Også Frederik 5. benyttede sig af Stenløse Kro under turene til og fra Jægerspris, hvor han som kronprins havde fast ophold.

Kroen blev genopbygget efter branden og Maren Casper Langebechs giftede sig 1748 med Lars Joensen Gad, der var søn af byfogeden i Slangerup. Men han overtog ikke privilegiet, og da Maren døde 1753, giftede Lars Gad sig med en pige fra Jordhøj, Margrethe Eiler Jensen. Privilegiet blev nu overtaget af Casper Langebechs datter, Anna Langebech. Ved hendes død blev den privilegerede kro nedlagt 1778.

Samtidig var vejen fra København til Frederikssund blevet reguleret, så den ikke mere gik igennem Stenløse by. Den fik sit nuværende forløb nord om den gamle del af byen. Derfor blev rettighederne til at holde kro overdraget til Skibstedgaard i Veksø, der var blevet et bedre sted at holde hvil under rejsen.

I slutningen af 1800-tallet genopstod Stenløse Kro

Kilder og litteratur

Nils Gustafsson: Branden i Stenløse 1747, Kultur og Folkeminder XVII, 1965, 40-41


Oprindelig forfatter: Lene Olesen Bro

Dato 08-12-2005