Frongdysse

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Frongdysse.jpgDyssen ligger på Højstedgårds jorder, tæt ved Hesselvej, den østlige indfaldsvej til Slagslunde. Dyssen har oprindeligt været 50% længere.

Der blev givet tilladelse til sløjfning i 1949, hvilket heldigvis ikke skete. Fredet i 1990. Opført ca. 3.500-3.200 f.Kr.

Fakta Langdysse. Randsten. Orientering NV-SØ

1875: Længde 37,66 m, bredde 10,98 m, højde 2,19 m.

1942: Længde 34,00 m, bredde 10,00 m. Rest af langdysse; ingen sten på plads, mod vejen er 6 m af højen sløjfet.

1990: Længde 25,00 m, bredde 11,00 m, højde 2,00 m. I NØ 1 randsten og i SV 2 randsten. Højens nordvestlige ende er afskåret af vej, og i den sydøstlige ende er pløjet spids. I ager tæt på landevej.


Sagnhistorie Til dyssen er knyttet en sagnhistorie om den person, som dyssen har fået navn efter. Både navn og sagn er desværre gået helt i glemmebogen, også blandt Slagslundes indbyggere.

Sognebeskrivelsen 1875: "Denne Dysse hedder "Frongsdyssen", hvilket Navn den har efter en Mand, som var Kongens Ven. Han var en Dag borte, da Kongen lod ham kalde. Da han senere kom, undskyldte han sig med, at han havde spist Frokost paa saadan et deiligt Sted - dengang var der Skov overalt. Kongen tog da med ham derud og skjænkede ham et stort Stykke Jord, hvorpaa han byggede sig en Gaard (hvor Gaarden Matr. No. 11 ligger, fordum "Hovgaarden" kaldet). Efter Frong fik Dyssen navn; hans to Døtre ligge begravede i Kirken under to sorte Ligsten med Indskrift, som nu ligge 2 Alen dybt under Gulvet tæt ved Alteret."

Kommentar Dette sagn handler ikke om de sædvanlige elverfolk eller nisser, men om byens grundlæggelse og byens største gård, på hvis jord dyssen ligger. Højstedgård lå indtil 1967 inde i selve byen, lige overfor kirken. I dag ligger den lidt uden for Slagslunde. Højstedgård har haft flere navne gennem tiderne: Hovedgården, Slagslundegården og Hovgården.

Se også > Frong


Kilder og litteratur

Preben Stenalt: Oldtidshøje i Stenløse Kommune 2, Stenløse Historiske Forening nr. 36, 2001, 22-30

Sognebeskrivelse nr. 15, Slagslunde sogn


Oprindelig forfatter: Preben Stenalt

10-02-2004