Frysehuset i Søsum

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Søsums lille andelsfrysehus eller frostboks ligger ved Lillevangsvej, tæt ved gården Stiesholms indkørsel. Det er et af de efterhånden få frysehuse fra fryseteknikkens barndom omkring 1950.


Teknikken med at fryse kød var kendt siden starten af århundredet, men først efter Anden Verdenskrig begyndte man at bruge den nye metode til opbevaring af kød, frugt og grøntsager. I løbet af en ganske kort årrække skete der til gengæld en revolution på dette område. Betænkningen "Fællesanlæg til lettelse af hjemmets arbejde" udkom i 1954 og handlede blandt andet om opbevaring af madvarer. Men allerede fra 1946 til 1954 fik størstedelen af landbrugets husholdninger mulighed for at nedfryse kød og andre fødevarer. De fleste fik adgang til et fælles frysehus, hvor hver husholdning havde sin egen boks. Enkelte fik deres egen hjemmefryser, men det var meget billigere at have andel i frysehuset end at købe et køleskab. De fælles frysehuse var meget udbredte og blev etableret på andelsbasis i starten af 1950'erne, ligesom de lokale mejerier og brugsforeninger. De fleste steder er frysehusene nu nedlagt og bruges til andre formål.

Kilder og litteratur

Jytte Thorndahl: Fra saltkar og spisekammer til frostboks og køleskab - ny husholdningsteknologi indføres i Danmark, Elmuseet årsskrift 2001, 39-48


Bent Stiesdal: Kend din egn, 1993, 55 Fællesanlæg til lettelse af hjemmets arbejde. Betænkning afgivet af Boligministeriets udvalg vedrørende kollektive anlæg, bd. 1-2, 1954


Oprindelig forfatter: Lene Olesen Bro

21-09-2005