Fuglesø

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Foto: Poul Erik Larsen 1976Fuglesø er en lille, lavvandet sø, der ligger i en øst-vest gående tunneldal med stejle skrænter mellem Stenløse og Søsum. Tunneldalen strækker sig fra Stenløse til Værebro Å ved Langagergård i form af Veksømose Vandløb, der er søens eneste afløb.

Fuglesø har et areal på 5 hektar og en største vanddybde på 2,8 meter. Den skovbevoksning, der i dag ses ved søen, er plantet i nyere tid. Tidligere, indtil 1960, blev skrænterne brugt til græsning af heste og køer, og området var mere åbent.

Fuglesø modtager via Spangebæk renset spildevand fra Slagslunde Rensningsanlæg, der forventes afskåret inden for en årrække. Desuden er søen påvirket af udvaskning af næringssalte fra de omgivende marker. Der er ikke adgang til området uden for de offentlige stier, fordi Fuglesøen med den tilhørende dal er fredet. Søen er privatejet.

Se også > Fuglesøen – et folkesagn


Kilder og litteratur

Søren Olsen: Danmarks søer og åer, 2002, 257

Peter B. Jørgensen: Handlingsplan for søerne i Frederiksborg Amt, 1999, 34-35

Den grønne rute, 1996, 31

John Kousgård Sørensen: Danske sø- og ånavne, bind 2, 1973, 153-154 (men navnet skyldes nok bare, at der er mange fugle ved søen)


Forfatter: Thyge C. Bro

21-03-2005