Ganløse Kirke

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, SøgningPoul Hesbjerg: Ganløse Kirke er opført sidst i 1100-tallet, men udvendigt er kun et mindre stykke af den oprindelige mur af kampesten synlig på korets nordside. Tilbygningen af et gotisk tårn (fra 1400-tallet), et trappehus (fra 1583) og det store sideskib (fra 1632-34) dækker det gamle romanske murværk. I øvrigt præges kirkens ydre af 1800-tallets restaureringer.

Udvendigt på sideskibet sidder (ligesom flere steder inde i kirken) Københavns Universitets våbenskjold, hvilket skyldes, at kirken blev underlagt universitetet kort tid efter reformationen 1536, - et forhold som først ophørte 1934.

Indvendigt i kirken har den lille triumfbue ind til koret bevaret sin oprindelige romanske udformning. De gotiske hvælvinger i skibet og koret er tilføjet et par hundrede år senere.

Koret domineres af altertavlen fra omkring år 1600. Den er stærkt præget af højrenæssancen. I midterfeltet er der indsat et maleri fra 1865 af Jørgen Roed, som viser Kristi møde med disciplene på vej til Emmaus.

Prædikestolen er udført på billedskæreren Hans Holsts værksted i 1624. De fire friser viser Jesu fødsel, korsfæstelsen, opstandelsen og dommedag.

Døbefonten af granit er det eneste inventar, som stammer fra kirkens oprindelige byggeperiode. Dåbsfadet af kobber er udført 1857 efter tegning af Lorenz Frölich.

Tonny Poulsen: Har du nogen sinde stået på Bygaden i Ganløse, ud for blomsterbutikken ”Fruhave”, og kigget over på kirken og undret dig over, hvorfor der er forskel på de to åbninger i kirketårnet, der vender mod vest, så er der måske her en forklaring på dette. Under en rundvisning i Ganløse kirke, for snart en del år siden, fortalte nu afdøde skolelærer Poul Hessbjerg, at dette skulle skyldes, at Ganløse kirke for mange år siden måtte afleverer en af sine klokker til Oppe Sundby Kirke. For at kunne få klokken ud af tårnet, måtte man udvide den ene åbning i tårnet, så den kunne komme ud. Det lyder måske helt utroligt. Men sandheden er, i alt fald, at der på den ene af klokkerne i Oppe Sundby Kirke er følgende inskriptionen:

»Her Gregers sogneprest oc Christen Mortenszøn oc Eske Rasmvszøn Kierkeverige til Ganløse kiercke lodt støbe denne klocke midt mening (!) mansz samptycke anno 1572«.


Kilder og litteratur

Danmarks Kirker II, Frederiksborg Amt, bd. 4, 1975-79, 2449-2474


Links

http://www.ganloesekirke.dk/


Oprindelig forfatter: Poul Hesbjerg

15-03-2004


Tonny Poulsen Marts 2017