Hans Bartholin

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Hans Bartholin var "beneficeret med kaldet" i Ledøje-Smørum fra 1719 til 1731. Sammen med ham var der et par residerende kapellaner efter hinanden.

At "beneficere" kommer fra latin og betyder at "gøre godt imod" (af bene, godt, og facere, gøre). Hans Bartholin var professor i teologi ved universitet, hvilket var en af de fornemste poster i kirken og samfundet. Professorer modtog som en del af deres løn indtægterne af de af universitetets gårde, der var "beneficeret" til dem - dvs. en fæste- eller forpagtningsafgift.

I dette tilfælde er det et, formentlig fedt, præstekald, der er tildelt Bartholin som beneficium. Det må betyde, at han modtog embedets indtægter, først og fremmest præstetienden, uden at skulle arbejde for den. Der blev så ansat en eller flere residerende kapellaner, der blev lønnet med et fast, mindre beløb og de ofre, som menighedens medlemmer gav ved særlige lejligheder.

Kilder og litteratur

S.V. Wiberg: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie, 1870-71, genoptryk 1959-60, bind 2, 294

Tak til Hans Christian Andersen fra Den danske Præsteforening for supplerende oplysninger


Oprindelig forfatter: Lene Olesen Bro

05-08-2008