Henrich Friederich Pram

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Pastor Pram var sognepræst i Slagslunde og Ganløse sogne, med bopæl i Slagslunde præstegård, fra 1765 til 1800. Præstegården var dog ikke den samme som i dag, der 'kun' er fra 1803.

Pram kom fra et embede som kapellan i Lesja i Gudbrandsdalen. Han blev født i byen Nærø i Nummedalen i 1726, som den næstældste ud af en søskendeflok på syv, af en norsk mor og med dansk far fra Skælskør, der var foged over Gudbrandsdalen. Selv blev pastor Pram gift med Olava Maria de Stockfleth, ligeledes fra Gudbrandsdalen. Sammen fik de en søn, Christen, der blev kendt og anerkendt i de københavnske og norske litterære kredse, men som nu er næsten glemt.

Pastor Pram blev student i Christiania 1746, cand.theol. 1750, og tilknyttet som adjunkt og efterfølger til embedet i Slagslunde-Ganløse den 10. maj 1765. Det egentlige embede fik han ved forgængerens død d. 20. juni s.å. Han blev "entlediget" (frigjort) fra sit embede den 18. april 1800 og begravet 17. november s.å.

Allerede et halvt års tid efter sin tiltrædelse kom pastor Pram og hans familie ud for en sindsoprivende tildragelse. Præstegården havde fået en ny tjenestepige ved Mikkelsdag (29. september), og d. 2. december gik det galt - helt galt. Som pastoren egenhændigt udtrykte det samme dag, "... dette saa ulyksagelige Onde, der bringer baade vort Sind og Huus i den allerubehageligste uorden". Se artiklen om Kirsten Svendsdatter.

Pram skaffede sig en omfangsrig vennekreds i det danske. En enkelt kilde nævner, at han skulle have gjort Slagslunde præstegård til samlingspunkt for herboende nordmænd, men denne oplysning har ikke kunnet verificeres. Blandt hans indflydelsesrige venner kan nævnes Suhm, Kofod Ancher og Luxdorph.

Den 29. marts 1770 blev Provsteretten sat i Slagslunde præstegård. Præsten i Mern, magister Hans Vilhelm Clausen Arentz, var sat under anklage for at have mishandlet sin 2. kone, Abelone Drewsen, der siden da havde opholdt sig hos Prams. Hvad forbindelsen var, vides ikke. Arentz, der allerede var blevet suspenderet d. 25. september året før, mistede endeligt sin stilling d. 8. august 1770, men den dramatiske sag fortsatte helt til oktober.

I 1772 udfærdigede Pram en præsteindberetning til Pontoppidans Danske Atlas, hvori han beskriver ikke alene omegnens natur, men også med oplysninger om dens historie, fx. om Valdemar Atterdags kongevej (se Stenløse Historiske Forenings tidsskrift nr. 50/2005) og om Frong dyssen.

Ægteparret Pram fik kun ét barn, Christen, der var 8 år da flytningen fandt sted. Christen fik se­ne­re gode stillinger, som bla. justitsråd og etatsråd, men er mest kendt som en meget produktiv digter, og i den tid velanset i kredsen omkring Baggesen, Rahbek, Oehlenschläger og Ingemann.

Efter 35 års virke i Slagslunde og Ganløse sogne, døde Pram i år 1800 som 74-årig, og blev be­gra­vet i Slagslunde ”med Ceremonie”, som det hedder i kirkebogen, medens den 12 år yngre Olava overlevede sin mand i endnu 15 år.

Øvrige eksterne links

Wibergs fortegnelse over præster i Slagslunde og Ganløse fra Reformationen til 1875+ - transkriberet

Wibergs fortegnelse over præster i Slagslunde og Ganløse fra Reformationen til 1875+ - original

Kilder der ikke er tilgængelige på Internettet

Årbog for Historisk Samfund for Præstø Amt 1929. Artikel "Præsten i Mern", side 90. Kan lånes via bibliotek.dk.

Stenløse Historiske Forenings tidsskrift nr. 50/2005 kan gennemlæses og evt. kopieres i Stenløse Lokalarkivs lokaler, se arkivets hjemmeside for adresse og åbningstider.


Udgivet af Jens Allerslev
2015.02.11

Oplysningerne om Prams uddannelse blev givet af
Lene Olesen Bro
2006.11.14