Hove Lund

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Da kirkens jord efter reformationen kom under kronen, kom Hove Lund under Vartov Hospital. Bønderne havde dog stadig græsningsret i skoven. For at frede ungskoven blev der ansat en skovfoged, der skulle have opsyn med området og bo i et skovfogedhus ved lunden. Ved ansættelsen var der den bestemmelse, at når en skovfoged døde, skulle hans efterfølger gifte sig med enken.

Ved udskiftningen fik hver af Hoves gårde tildelt en part af skoven, og da bønderne kort efter fik skøde på deres ejendomme, tiltog de sig fri rådighed over skoven, da den ikke var fredlyst. Imidlertid døde skovfogeden, og fordi hans enke var "grim som den værste heks" kunne hun ikke finde en mand, der ville overtage stillingen som skovfoged og som hendes forsørger. Derfor inddrog bønderne stillingen og henviste enken til fattigvæsenet.

Hove Lund gik nu sin undergang i møde, fordi bønderne begyndte at rydde de skovparter, som de havde fået ved udskiftningen.


Kilder og litteratur

Ena Hvidberg og Hannelene Toft Jensen: Nordvestegnen - fra bondelandskab til bylandskab, 1987, 140

J.P. Jørgensen: Historiske Optegnelser om Ledøje-Smørum Sogne, fra Oldtiden til den nyere Tid, 1925 (optryk 1982), 35, 48


Oprindelig forfatter: Lene Olesen Bro

03-11-2008