Hulhøj

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Hulhøj.jpgHulhøj, matr. nr. 17a, Veksø By, er den eneste udgravede jættestue i Stenløse Kommune.

I jættestuen blev der ved udgravningen i 1902 fundet knogler af indtil 15 personer. Dertil kommer oldsager af flint, rav samt potteskår.

Siden er højen blevet stærkt afgravet, og sporene efter selve jættestuen er helt forsvundet. Fredet i 1989.


Kommentar

Det var en meddelelse fra arbejdsmand H.S. Pedersen, om at der var fundet et stort hulrum i højen, der i 1902 førte til en udgravning af jættestuen. Undersøgelsen var påkrævet, fordi den østlige del af Hulhøj på dette tidspunkt var stærkt afgravet. Dækstenene på jættestuens kammer var næsten jordfri og én dæksten var fjernet. Der var også gravet på højens sydside, og her fandt man to små flintedolke.


Opbygning

Kammeret var indvendigt ca. 5 m i længden og orienteret i retning ca. øst-vest. Bredden indvendigt var 2,45 m på midten og lidt smallere, 2,20 m, i begge ender. Kammeret var opbygget af 12 store bæresten, men en af disse var allerede fjernet, før højen blev undersøgt. På grund af bærestenenes lidt uregelmæssige facon var der flere steder mellemrum, som var udfyldt med en opstablet tørmur af røde sandstensfliser. Bærestenene havde en fri højde på ca. 1,3-1,4 m over terræn. Dette har ikke kunnet give kammeret den nødvendige højde, og derfor har man indskudt en række hjælpebæresten mellem bærestenene og dækstenene, således at kammeret fik en samlet højde på ca. 1,60-1,75 m. Kammerets bund var brolagt med flade fliser, der lå ca. 10-20 cm højere end bærestenenes fod.

Kammeret har haft tre dæksten, hvoraf én sten allerede var fjernet. De to øvrige sten blev fjernet som led i undersøgelsen.

Vinkelret på kammeret udgik der en gang mod SSØ. Også her var der fjernet sten, så der i den ene side af gangen kun var 6 sidesten og en karmsten og i den anden side 7 sidesten og en karmsten. For enden af gangen lå en tærskelsten. Gangens samlede længde udgjorde ca. 6 m. Gangen var dækket af fire dæksten. Formentlig var der tidligere borttaget 1-2 sten. Mellemrummene mellem sidestenene var stedvis lukket med røde sandsten, mellem sidesten og dæksten med mindre sten. Gangens bredde varierede fra 1,0 m ned til 0,45 m.

Der er ikke angivet nogen højde for gangen, men efter de fotos, der er taget ved undersøgelsen, ser højden ud til at være stærkt faldende fra kammeret og ud til gangens åbning mod syd. Det umiddelbare indtryk er, at adgangsforholdene til kammeret har været ret snævre.

Knogler Der blev fundet knogler fra mindst 15 individer, deriblandt et barn på et par år og et barn på 4-6 år. I knoglefundene indgik 11 kranier, hvoraf de 8 sandsynligvis er mandlige, medens 3 er ubestemmelige. Af kæbeben var der 13, muligvis fragmenter fra yderligere et par underkæber. Lemmeknogler: Lårben af mindst 13 individer, deraf 7 mandlige, 2 kvindelige og 4 ubestemte. Overarmsben af 5 mænd, 3 kvinder og 4 ubestemmelige. Knoglerne fandtes både i kammeret og i gangen. I overgangen mellem kammeret og den inderste del af indgangen fandtes større dele af et skelet. Hovedskal og nøgleben lå nærmest kammeret, benene var strakte og fødderne vendte udad.


Gravfund

Af gravgaver, der kan henføres til den mandlige sfære, var 3 økser, 4 pilespidser (hvoraf den ene havde rester af harpiksmasse, som holdt spidsen fast til pilen), 2 dolke og 1 mejsel. Hertil kommer 15 flinteflækker. Fundet af 5 ravperler og en bennål må vist relatere sig til kvindekønnet. Skår af lerkar lå spredt i både kammer og gang. Desuden blev der fundet dyreben, hvoraf nogle var brændte.


Kilder og litteratur

Preben Stenalt: Oldtidshøje i Stenløse Kommune 3, Stenløse Historiske Forening nr. 40, 2002, 19-26

Links

Sognebeskrivelse nr. 6, Veksø sogn