Jens Peter Hansen

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, SøgningJens Peter Hansen var sognefoged i Ølstykke. Efter jernbanens åbning i 1879 så han muligheden for en bydannelse omkring stationen. Han giftede sig med en datter fra Udlejregård og opkøbte arealer, fx gården Johannedal, som han senere udstykkede. Han skabte på denne måde baggrunden for Ølstykke Stationsby, på det der dengang hed Udlejre Mark.

Hvis bygherren ingen kapital havde, virkede Jens Peter også som en slags bank.

Johannedalsvej var den første vej, og derefter anlagdes Dannebrogsvej i 1901 med kantsten, fortove og vejtræer. I årene derefter blev grundene bebygget med villaer.

Jens Peter Hansen var også foregangsmand for, at der kom en læge til byen. Han igangsatte det første lægehus og annoncerede selv efter en læge.

Kilder og Litteratur

Svend Esbech: Ølstykke til alle tider. Ølstykke Kommune 1994


Oprindelig forfatter Ole Bjørn Andersen

08-08-2008]