Knud Bro

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, SøgningKnud Bro var borgmester i Stenløse 1974-84
og har senere skrevet sine erindringer


Knud Christoffersen Bro (1909-2007) blev født i Fredericia den 8. marts 1909. Han tog præliminæreksamen 1926 og blev 1927 ansat som toldelev. 1933 blev han toldassistent og samme år udnævnt til løjtnant ved 7. regiment. Knud Bro endte sin embedskarriere som toldinspektør i København, hvor han også var lærer ved Toldskolen og medlem af Den danske Toldetats hovedbestyrelse.

Under besættelsen boede Knud Bro i Århus og blev befalingsmand i den aktive modstandsbevægelse og næstkommanderende for den berømte Havnekolonne m.m. Derefter var han medstifter af De danske Hjemmeværnsforeninger og kompagnichef i Hjemmeværnet i 20 år.

Først da Knud Bro flyttede til Stenløse, gik han aktivt ind i politik. I 1970 blev han indvalgt i Byrådet for Det Konservative Folkeparti. Han blev 1. viceborgmester og formand for Teknisk Udvalg med mottoet: Gør byen grøn. Der blev plantet træer og buske overalt. Ved valget i 1974 blev han borgmester. Til denne post blev han genvalgt to gange, og i 3. valgperiode udtrådte han af Byrådet efter eget ønske på sin 75 års fødselsdag i 1984.

Knud Bro blev landskendt, da han i 1974 nedsatte Sparebanden, sammensat af kommunale embedsmænd, og senere afleverede han kommunen med en skat på 17 %, halveret grundskyld og en fyldt kassebeholdning. Han gik stærkt ind for oprettelsen af en lille skole i Slagslunde og han skaffede Stenløse Privatskole og gymnasiet til kommunen. Der blev bygget nye boliger i Veksø og det nye plejehjem Damgårdsparken var en hjertesag for ham. Efter hans initiativ lykkedes det at bevare Ganløses grønne bymidte, men samtidig arbejdede han hårdt for S-togets udbygning og for at skaffe flere virksomheder til kommunen. I hans tid blev der desuden opstillet flere skulpturer i Stenløse.

Som borgmester deltog Knud Bro gerne i diverse folkelige og sociale arrangementer. Han ville gerne være borgmester for alle kommunens borgere, og kunne omgås både børn og unge, pensionister og rockere - og han stod gerne selv for underholdningen.

Senere har Knud Bro virket som foredragsholder, taler og underholder, både i radioen og rundt i landet. Han har også skrevet flere erindringsbøger, gode historier og et kærlighedsdrama.

Knud Bro tilbragte sine sidste år i Fredericia, hvor han døde den 10. januar 2007, 97 år gammel.


Ordener og hæderstegn

Ridder af Dannebrog, Hjemmeværnets Fortjensttegn, Svenske Hjemmeværnets Medalje (sølv), Hjemmeværnets 50 års Fortjensttegn, Hjemmeværnets 50-års Jubilæumsmedalje.

Se også Knud Bro Allé


Kilder og litteratur

Nekrolog (Michael Harsvik) og mindeord (Hugo Odgaard), Lokalavisen Ugenyt 16. januar 2007

Fredericia Dagblad 9. april 2005

LokalAvisen Uge Nyt 2. marts 2004 (interview)

Knud Bro: En tolders liv, 1989

Gavtyve og godtfolk, 1990 (bl.a. om borgmestertiden)

Nybyggere i Kolding, Koldingbogen 1990, 39-47

Bro's bedste historier, 1991

De gode græd og de onde lo: blade af min dagbog da Danmark var i krig, 1998

Bro-slægten fra "Lille Brogård" - i Bro by, Brenderup Sogn, Vends 1999, 48-58

Humor er vitaminer. Den gamle fortællekunst, 2000

Det gode og det onde og kærligheden, 2003


Links


www.litteratursiden.dk

Mindeord Knud Bro

Det sidste interview med Knud Bro

Nekrolog


Oprindelig forfatter: Hugo Odgaard

02-03-2004