Langager Mejeri

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Foto: Ølstykke LokalarkivDet første andelsmejeri i Danmark blev oprettet i 1882. Allerede seks år efter – den 13. november 1888 – så Langager Mejeri i Ølstykke dagens lys. Mejeriets beliggenhed på den nuværende Udlejrevej 31 skal ses i sammenhæng med, at leverandørerne ikke blot var fra Ølstykke, men også i høj grad fra Rørbæk og Snostrup.


Bygninger

I 1888 opførtes bygninger til selve mejeriet, beboelse og ishus. Udgiften beløb sig til ca. kr. 78.000. I 1920 opførtes et nyt stuehus, som stadig eksisterer. I 1922 blev mejeriet ombygget og udvidet. I 1946 blev der bygget nyt kedelhus, og i 1950-1951 blev der monteret nye maskiner.


Virksomhed

Da mejeriet blev udvidet i 1922, var der 140 leverandører, som tilsammen havde 1100 køer, der leverede 3,5 millioner kg mælk.


Mejeribestyrere

1888-1891: Kristian Garthausen

1891-1899: Christen Westergaard Nielsen

1899-1943: Anders Larsen

1943-1958: Ejnar Larsen


Historie

Forskellige kilder beskriver Langager Mejeri som et mønstermejeri. Det skyldtes ikke mindst Anders Larsen (1870-1949), der var mejeribestyrer i 44 år fra 1899-1943. Mejeriet producerede smør af høj kvalitet og blev fra 1912 og i årene frem tildelt en række ærespræmier på diverse udstillinger. Anders Larsens barnebarn, Erhard Filtenborg, Ølstykke, har fortalt om de mange studiebesøg, mejeriet modtog i den anledning. Af en gæstebog, som er i Filtenborgs besiddelse, fremgår det, at mejeriet i perioden fra 1924 til Anden Verdenskrigs udbrud havde omkring 2000 besøgende fra mindst 43 forskellige lande over hele verden. Det var Landbrugsministeriet, Landbrugsrådet, Københavns Universitet, FDB m.fl., der ønskede at forevise mejeriet for deres udenlandske gæster. Blandt de besøgende var mange ministre, parlamentsmedlemmer, journalister og fagfolk. En af de kendteste var den engelske Lord Halifax, der i en årrække var vicekonge over Indien og senere udenrigsminister og leder af Overhuset.

Efter Anden Verdenskrig og i løbet af 1950'erne medførte udviklingen, at de mange mindre andelsmejerier blev slået sammen til nogle få store. Langager Mejeri lukkede i 1958 og blev solgt til garverivirksomheden Leidersdorff. I dag har en række mindre virksomheder fundet lokaler i det tidligere mejeris bygninger.

Kilder og litteratur

Erhard Filtenborg: Prominente gæster på Langager mejeri, Nyt Om Gammelt, Ølstykke Historiske Forening 2008, nr. 3, 11-13

Svend Esbech: Ølstykke til alle tider, 1994, 81

Materiale i Ølstykke Lokalarkiv


Oprindelig forfatter: John Rosengaard

21-04-2010