Liselund

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Foto fra ca. 1950, hvor gården stadig blev drevet med landbrug. Udsigt over markerne mod øst, den nuværende grønning, og med den nu nedrevne ladebygning.

Liselund en af de gårde i Ganløse, der ikke blev udflyttet under landboreformerne i slutningen af 1700-tallet. Hvornår den første gård blev bygget på stedet, vides ikke. De nuværende bygninger blev opført efter en brand i 1904.

Der er tale om et muret byggeri. Stuehuset med skiffertag og udlængerne med trempel og tag af tagpap, hvorpå der senere er lagt bølgeeternit. Øst for de nuværende udlænger lå tidligere en trælade, som nu er nedrevet.

Ejeren fra 1904 var Lars Peder Andersen, der købte gården i nedbrændt stand af Albert Jensen. Lars Peder Andersen var også brandfoged. Han var gift med Marie Andersen, født Simonsen.

I 1947 blev gården overdraget til Lars Peder Andersens søn Knud, der var gift med Meta Andersen, født Borre, som kom fra Vollerup på Møn.

I 1964 blev gården købt af Slagslunde-Ganløse sognekommune.

Siden har gårdens bygninger været anvendt til mange formål. Stuehusets 1. sal har i en årrække været bolig for kommunens vejformand; stueetagen har været anvendt til selskabslokaler.

I 1972 flyttede spejderne ind i den tidligere grisestald i sydlængen og halvdelen af østlængen, hvor de stadig har til huse.

Fra 1980 til 1997 lånte Ganløse Lions et lokale på 1. sal af spejderne. Samtidig med spejderne startede nogle unge og senere deres forældre et ungdomsarbejde i nordlængen og resten af østlængen.

I 1977 overtog kommunen dette arbejde og Ganløse Ungdomsklub og senere fritidsklubben blev startet.

I 1996 overtog ungdomsklubben også stueetagen i hovedbygningen og i dag benyttes hele hovedbygningen af Ganløse Fritids- og Ungdomsklub.


Oprindelig forfatter Steffen Erichsen

22-04-2008