Michael Feld

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Michael Feld (1752-1836) var præst i Ølstykke fra den 12. november 1817. Han var søn af præsten i Vammen-Bigum-Lindum sogne, student fra Viborg 1774 og blev cand.theol. 1778.

Først i august 1786 blev han præst på Tunø, ordineret den 1. november. Men allerede året efter blev han sindssvag og måtte forlade øen. Han må have fået det bedre, for i 1789 blev han præst i Nautrup-Sæby-Vile, og derefter 1794 i Jebjerg-Lyby, inden han kom til Ølstykke i 1817.

Han blev gift i København 1789 med Christine Sophie Wengel (ca. 1772-1836), der var datter af en tobaksspinder. De fik fire sønner og en datter.

Mens Michael Feld var præst i Ølstykke, blev han syg igen. Han førte skolekommissionens protokol, og allerede 1826-27 var hans håndskrift blevet usikker og forvirret, for til sidst at være helt meningsløs. Han beskrives som meget virksom og munter i perioden. Allerede 1826 var han så syg, at hans søn Hans Michael Feld måtte holde den prædiken i Ølstykke Kirke pinsedag, hvor man markerede tusindåret for kristendommens indførelse i Danmark. Hans Feld blev senere præst i Haverslev og Bejstrup, Nordjylland.

Pastor Feld havde tre kapellaner til at hjælpe sig i embedet fra 1828 til sin død den 19. maj 1836. Han havde en gæld på 6000 Rigsdaler, som det lykkedes hans kone at afbetale, inden hun døde kort efter, den 5. juli 1836.


Kilder og litteratur

Svend Esbech: Ølstykke til alle tider, 1994, 107

S.V. Wiberg: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie, 1870-71, genoptryk 1959-60, bind 1, 9; bind 2, 561; bind 3, 667


Oprindelig forfatter: Lene Olesen Bro

07-03-2008