Peter Wandet Stochholm

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Peter Wandet (Wandel) Stochholm (1802-1870) var præst i Ledøje og Smørum fra 1859 til sin død. Han blev cand.theol. 1825 og ordineret af sin far, der var præst i Ålborg Budolfi Kirke, 3. september 1828. Inden han kom til Ledøje-Smørum var han sognepræst i Levring-Hørup fra 1836 og i Ørsted i Jylland fra 1845. Han blev provst 1839 og 1845.

Stochholm blev gift 1829 med Emilie Henriette Wahl (født i København 1805), datter af tømrermester Johan Christopher Wahl, der var major i Brandcorpset, og Marie Elisabeth Wulff. De fik to sønner og fire døtre.

Stochholm beskrives som: "Meget dygtig og praktisk; derhos ærlig og trofast."


Kilder og litteratur

S.V. Wiberg: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie, 1870-71, genoptryk 1959-60, bind 2, 295-296; bind 4, 102


Oprindelig forfatter Lene Olesen Bro

05-08-2008