Rytterskolen i Ølstykke

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, SøgningFoto: Ølstykke Lokalarkiv

I 1721 besluttede kong Frederik 4., at der skulle opføres 240 rytterskoler i de rytterdistrikter, landet var blevet inddelt i i årene 1718-19. Også Ølstykke fik sin rytterskole placeret tæt ved kirken og præstegården, i dag Københavnsvej 27.

Til højre for indgangen lå skolestuen og et mindre rum til husdyr. Til venstre var degnens bolig, der bestod af dagligstue, sovekammer, spisekammer og køkken med åbent ildsted. Skolen kostede 550 rigsdaler og blev senere udvidet og ombygget flere gange. Efter en brand blev skolen genopbygget i 1969 og stråtaget afløst af et tegltag.

Skolen blev anvendt til sit formål fra 1721 til 1955. Sammen med kommunens andre mindre skoler blev den lukket, da man samlede undervisningen på den nyopførte centralskole, Svanholmskolen. Rytterskolen blev solgt til privat beboelse. En overgang var her også indrettet tandlægeklinik.

På alle rytterskoler blev der opsat en tavle med kongens navnetræk og en inskription på latin om skolens opførelse. Nedenunder stod et vers af gehejmearkivar Frederik Rostgaard (1671-1745). Den smukke sandstenstavle er bevaret og sidder midt på facaden. Foruden denne tavle har der oprindeligt også været inskriptioner over de enkelte døre indvendigt i rytterskolen.

Kilder og litteratur

Svend Esbech: Ølstykke til alle tider, 1994, 51-52, 62, 94, 102 Ølstykke Lokalarkiv

Links

http://www.hampelandgrf.dk/index-filer/Page661.htm


Oprindelig forfatter: Jonn Rosengaard

07-01-2009