Ryttertavler

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Da rytterskolerne blev bygget i årene fra 1720-1725, blev der opsat en sandstenstavle i muren med et vers skrevet af Geheimearkivar Frederik Rostgaard. Disse tavler hyldede Gud og kongen og har sandsynligvis haft stor betydning for landbefolkningen. På Ryttertavlerne stod:


"Halvtredsindstyve Aar Gud har Du mig opholdet,

At Sygdom, Kriig og Pest mig intet ondt har voldet,

Thi yder ieg min Tack, og breeder ud DIT Navn,

Og bygger Skoler op, de Fattige til Gavn.

GUD lad dette Værck DIN Naades Fylde kiende!

Lad denne min Fundatz bestaa til Verdens Ende.

Lad altiid paa min Stool, een findes af min Ætt,

Som meener DIG MIN GUD og DISSE SKOLER rætt."


Ryttertavlerne af sandsten er bevaret til i dag.

Se > Rytterskoler
Kilder og litteratur

Rita Holm: Årbog for Dansk Skolehistorie 1983, 161-164


Oprindelig forfatter Rita Holm

16-03-2010