Sankt Mortens Kapel

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Pestgaard.gif

Sankt Mortens Kapel blev opført kort efter 1260. Det lå på en flad bakke, omtrent hvor Parkeringsbuen munder ud i Stationspladsen.

Kapellet stod til 1550, hvor kansleren Anders Barby fik tilladelse til at rive det ned. Han var i gang med at bygge Selsø Slot (en forgænger til det nuværende) og her blev byggematerialerne sandsynligvis genbrugt.


Et fundament af kampesten

Under udgravningen af en middelalderlig kirkegård blev der i 1976 samtidig fundet rester af munkesten og frilagt et fundament af kampesten. Fundamentet målte 12 x 7 meter og havde engang båret et lille kapel fra den sene middelalder. Intet af selve bygningen var bevaret. Kapellet var bygget hen over flere af de ældre grave og er derfor senere end kirkegården.

Ved at kombinere skriftlige kilder med de arkæologiske fund kommer man frem til, at det sandsynligvis var dette stykke indviet jord "mod nord i Stenløsemagle", som Anders Skænk i 1260 forærede til Sankt Clara Kloster i Roskilde. Nonnerne fik derefter bygget et kapel, der blev viet til Sankt Morten.


Sankt Morten

Sankt Morten var oprindelig soldat i den romerske hær, men konverterede til kristendommen, da han en vinterdag mødte en nøgen tigger. Med sværdet delte han sin kappe i to og gav tiggeren den ene halvdel. Snart efter forlod han hæren og gik i kirkens tjeneste. Han grundlagde et kloster i Frankrig, men da han på grund af sin hellighed blev udpeget til biskop i Tours, gemte han sig i en gåsesti. Gæssene røbede ham imidlertid ved deres gækken, og derfor bestemte han, at gæssene hvert år på denne dag skulle lade livet for at blive spist. Derfor fejrer vi Mortensaften ved at spise gås.


Se også En middelalderlig gravplads


Kilder og litteratur

Nils Engberg: Sct. Morten i Stenløse. Arkæologisk undersøgelse af en middelalderlig gravplads, Nationalmuseets Arbejdsmark 1991, 199-211

Nils Engberg: Sct. Morten i Stenløse og udgravninger i en middelalderlig gravplads, Stenløse Historiske Forening nr. 14, 1990

Danmarks Kirker II, Frederiksborg Amt, bd. 4, 1975-79, 2406-2407


Links

Fund og Fortidsminder - Lokalitet


Oprindelig forfatter: Thyge C. Bro

18-05-2004