Sejlads på Værebro Å

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Det er muligt at sejle i kano eller kajak på Værebro Å fra Snydebro til Roskilde Fjord (medstrøms, eller omvendt). Strækningen er på 16 km.

Snydebro ligger hvor Værebro Å krydser Frederikssundsvej mellem Veksø og Måløv. Der er vanskelige parkeringsforhold, da vejen under S-togsbanen er spærret for gennemkørsel.

Ligeledes er der høje brinker ned til åen, så ombordstigning i kano/kajak kan være vanskelig. Det er muligt at sejle på strækningen hele sommeren, men der kan forekomme grødeskæring. Ved grødeskæring samles grøde ved Stenløse Bro, Tangbjerg og ved udmundingen af åen.

Efter 3,3 km sejlads møder man Lunde Bro. Den kan være vanskelig at passere ved højvande, da broen ligger lavt over åen. Efter yderligere 500 meters sejlads kommer Veksø Bro. Den er altid passabel, dog er der lige før broen en gammel træbro, som man ikke kan sejle under ved højvande. Ved Veksø Bro er der fin mulighed for landgang, parkering og søsætning af fartøjer. Efter yderligere 3,5 km sejlads kommer Stenløse Bro. Her er der også fin mulighed for landgang. Efter endnu 4,3 km sejlads kommer man til Værebro og 1,1 km længere fremme finder man Værebro Kanoklub.

Her er landgang tilladt for tilsejlende i kano og kajak. Der findes bord og bænke. Herfra er der 600 meter til en købmand (på Osvej i Jyllinge). Der må ikke overnattes på Værebro Kanoklubs grund.
Fra kanoklubben er der 200 meter til broen ved Værebrovej og herfra er der 3,1 km til Roskilde Fjord. På den sidste strækning sejler man igennem bebygget område (Tangbjerg og Jyllinge Nordmark). På den strækning findes også et antal småhavne på Jyllingesiden, lige som der er fortøjet småbåde langs åbredden.
Ved udsejlingen er det muligt at tage fartøjerne op, man skal dog regne med at gå ca. 100 meter med fartøjerne, da tilkørsel er spærret helt ud til åen.

Langs åen kan man bl.a. se ænder, blishøns, rådyr, ræve, musvåger og fasaner. Om aftenen er der flagermus i luften.


Oprindelig forfatter John Børding

24-04-2009