Smørumnedre gamle Forskole

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, SøgningSkolens to klasser fotograferet i skolens have. Klasseværelset findes bag de tre fag vinduer til højre. Foto 1915, Ledøje-Smørum Lokalarkiv.

Huset på Rendebæksvej 9 i Smørumnedre var indtil 1873 fæstehus under Edelgave. Huset havde derefter forskellige ejere, indtil det i 1907 blev købt af Ledøje-Smørum Kommune og indrettet til forskole for landsbyens børn. Disse var tidligere blevet undervist af en gammel kone, Kesten Jens Steffs, som lærte dem at læse og tælle til hundrede.

Den ene halvdel af huset blev indrettet til skolestue, den anden til beboelse for kommunens første lærerinde, frk. Anna Jacobsen. Ud over den daglige undervisning foregik blandt andet planlægning af et fælles vandværk og et damptærskeselskab i skolestuen. Initiativtageren til disse møder var gårdejer Jens Nielsen på Kildebakkegård. Han og lærerinden endte med at blive gift i 1911.

Ny lærerinde blev frk. Ellen Nielsen, som i over 40 år underviste landsbyens 1. og 2. klasse. Hun var ivrig K.F.U.K.'er og virkede som leder for de unge piger. De gifte og ældre koner mødtes i "kvindekredsen" til foredrag og udflugter.

Skolebygningen var kold og fugtig. Den var bygget på den bare jord af soltørrede sten og med lerstampet gulv. Frk. Anna Jacobsen pådrog sig en kronisk bronkitis i løbet af sine tre år som lærerinde. Derfor opførte kommunen i 1924-25 en ny forskole i Smørumnedre.

Den gamle forskole fik igen forskellige ejere og i 2006 blev den jævnet med jorden. En række fotos på Ledøje-Smørum Lokalarkiv fortæller om store klassekvotienter i den lille skole. Over 30 børn på de to klassetrin var ikke ualmindeligt. Og huset med skolestue og privatbolig målte ikke over 80 kvadratmeter.

Kilder og litteratur

N.O. Riis-Nielsen: Fra fæstebonde til selveje – Smørumnedre 1797-1930, udgivet af Ledøje-Smørum Historisk Forening, 1991, 258-271


Oprindelig forfatter: Fredi Paludan Bentsen

25-01-2008