Spioner i Søsum

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Lokal spioncelle

Under første Verdenskrig blev en lokal spioncelle styret fra en gård i Søsum. Cellens mission var at rapportere til hærens efterretningssektion i tilfælde af et tysk angreb mod København. Den lokale gruppeleder var Jens Peter Jensen. Se Jens Peter Jensen


Efterretningstjenesten

Danmark var inddelt i efterretningsgrupper og distrikter, hvor nogle efterretningsmænd hver havde et overvågningsområde. Efterretningsmændene skulle melde om fjendtlig aktivitet og mistænkelige forhold under en fjendtlig besættelse. Der var fuld tavshed om deres arbejde og mændene kendte ikke hinanden. De blev udvalgt blandt "patriotiske, militærfri, energiske og tænksomme mænd, der er vel kendt med egnen og helst tillige med militære forhold".
I fredstid var efterretningsnettet en "hvilende" organisation. Men ikke mere, end at de stadig skulle melde om iagttagelser, der kunne være af interesse. Meldinger skulle helst afgives mundtligt, evt. med et pålideligt sendebud.
Telefon og telegraf skulle bruges med forsigtighed, og der måtte aldrig anvendes navne, kun identifikationsmærker. Desuden skulle der bruges kodeord og vigtige meldinger skulle kodes. Ved mobilisering fik hver gruppeleder tilsendt ca. 30 brevduer, der var trænet i København. De skulle anvendes, hvis al anden kommunikation var udelukket.
Regeringen indkaldte sikringsstyrken i de første dage af august 1914. I løbet af kort tid kom de op på ca. 60.000 mand. Størsteparten af denne styrke blev placeret på Sjælland med hovedvægten på forsvar af København. Det hemmelige, civile efterretningsnet blev sikkert også alarmeret i denne situation.

Disse store indkaldelser påvirkede Stenløse-egnen kraftigt. Mange enheder blev spredt ud over Nordsjælland, og særligt i efteråret 1914 og foråret 1915 var der omfattende indkvarteringer rundt om i landsbyerne.

Se Soldaterhjemmet i Ganløse

Kilder og litteratur

Finn Nerland: Hvad Lokalarkivet gemte. Skæg og blå briller i Stenløse omkring 1. Verdenskrig, Stenløse Historiske Forening nr. 49, 2005, 7-16

Finn Nerland: Hvad Lokalarkivet gemte. Skæg og blå briller i Stenløse omkring 1. Verdenskrig, Krigshistorisk Tidsskrift nr. 1, 2004, 7-15


Oprindelig forfatter Lene Olesen Bro

20-06-2006