Stenhøj

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Wh3s27.jpgJættestuen ligger for enden af Lille Kildebækvej. Fredet i 1942. Restaureret i 1985, efter en ulovlig udgravning af kammeret. Der er nu fjernet bevoksning rundt om højen, som derved præsenterer sig meget flot. Opført ca. 3.200-3.100 f.Kr.


Kommentar

Den ulovlige nedgravning havde frilagt den øverste af flere bæresten i kammeret, så man kunne se, at kammeret er af oval form og retningen N-S, med en gang mod øst. På baggrund af bærestenenes udstrækning anslås kammerets oprindelige størrelse til at have været 4 m langt og 2 m bredt, bredest på midten.

Kun en dæksten var bevaret over kammeret, der oprindeligt må have haft mindst 3 sten. Den østlige ende af dækstenen hvilede på en indskudt sten, der ligger over gangens udmunding i kammeret. Under denne kunne skimtes en endnu større sten, enten en bæresten eller en dæksten over gangen. Nedgravningen havde fulgt bærestenenes kanter hele vejen rundt, således at disse var frilagt. Inden for bærestenene var der gravet skråt ned i kammeret og ind under dækstenen i en bred grøft. Den dybeste nedgravning var foretaget under dækstenen, hvor jorden var betydeligt mere flintholdig og med spor efter brandlag i form af gråsort jord, brændt flint samt ildskørnede sten.

Wh3s31a 1.jpg


Restaureringsarbejdet bestod i:


  • en opmåling og gennemfotografering af jættestuen
  • en gennemgang af den opgravede jord for oldsager (ud over lidt flintaffald, afsprængte stykker af dækstenen, nogle grønne glasskår og en metalskrueprop fra en tysk vinflaske, fandt man ingenting)
  • tilbagelægning af den opkastede jord, indtil gravehullet og dermed kammerets bæresten var dækket, og overfladen af gravehullet var i niveau med højens oprindelige overflade.


Kilder og litteratur

Preben Stenalt: Oldtidshøje i Stenløse Kommune 3, Stenløse Historiske Forening nr. 40, 2002, 27-31


Links

Sognebeskrivelse nr.65 www.fundogfortidsminder.dk


Oprindelig forfatter Preben Stenalt

13-04-2004