Stenlille Mølle(r)

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Stenlillemolle.jpg

Stenlille fik sin første mølle omkring 1865. Møllen blev bygget af Peder Jensen ved hans bolig på bakken nordøst for Toftehøjgård (Toftehøj 3). Stedet havde dengang matrikel 2b, men den blev i 1934 lagt ind under matr. 2a.

I 1873 solgte Peder Jensen møllen til sin søn Jens Pedersen, der i 1902 byggede en ny mølle på den anden side af Stenlillevej (Stenlillevej 133). Det var en hollandsk vindmølle med et vindfang på 24 alen (ca. 15 meter) og taget var tækket med træspåner. Der var kun vindkraft tilknyttet møllen.

I 1906 blev der bygget en beboelse ved møllen på Stenlillevej 133. Efter Jens Pedersens død solgte hans kone, Karen Marie Pedersen, møllen og huset på Stenlillevej i 1919 til Osvald Pedersen. Han fik imidlertid arbejde som værkfører ved det nyopførte Søsum Elektricitetsværk, hvor der også var tilknyttet en elektrisk mølle til maling af korn. Derfor solgte han møllen i 1920 til Jørgen Nielsen Jørgensen. Han blev benævnt som møller i folketællingen 5. november 1925, men det vides ikke, hvor længe møllen eksisterede. Noget tyder på, at den ophørte med at male mel omkring 1930.


Kilder og litteratur

Folketællingerne 1940 til 1925

Kirkebøger fra Stenløse

Realregisteret (1844-1940) fra Stenlille

Brandforsikringsprotokol, Stenløse Lokalarkiv nr. 1970-16 Lb.nr. 88

Beretning fra Ellen Nielsen, Ganløse, Stenløse Lokalarkiv nr. 1998-7

Nils Erik Andersen: Historien om Stenløse Mølle, 2003


Oprindelig forfatter: Arne Navne

05-10-2010