Svend Aage Becker

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Svend Aage Becker (1875-1947) flyttede på menighedens opfordring fra Snostrup til Ølstykke som præst i 1920. Han var født i Ringsted som søn af en dyrlæge, blev cand.theol. 1901 og derefter dr.theol. 1910 på en afhandling om sandhedens regel hos Irenæus.

Året efter han flyttede til Ølstykke, i 1921, blev han udnævnt til provst for Ølstykke, Lynge og Frederiksborg Herred. I 1930 blev han udnævnt til Ridder. Han tog sin afsked i 1944. Pastor Becker var en lærd og from mand. Han var gift med Bodil Elisabeth von Leunbach, der var datter af sognepræsten i Hesselager. Hun var en højt begavet dame, der var aktiv i sognet og blandt andet samlede et sangkor.

Se også Provst Beckers Vej

Kilder og litteratur

Svend Esbech: Ølstykke til alle tider, 1994, 113-115

Sv. A. Becker: Regula veritatis eller Sandhedens Regel: Et Bidrag til Belysning af dette Udtryks Forekomst og Betydning hos Irenæos, 1910


Oprindelig forfatter: Lene Olesen Bro

07-03-2008