Tunneldale ved Ganløse og Slagslunde

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Tunneldalene i Egedal Kommune er blevet fredet af Danmarks Naturfredningsforening i 2008.Det mageløse istidslandska findes lige syd for skovene Slagslunde Skov, Ganløse Eged og Ganløse Ore, hvor det strækker sig som et af Danmarks største og mest fantastiske systemer af tunneldale.

Tunneldalene er dannet i sidste istid af smeltevandsfloder, der under isdækket skar sig ned i undergrunden. Højtliggende skove markerer de dybe dale med stejle skråninger og de ujævne bunde har et væld af søer og moser.


Stisystem

Med fredningen i 2008 er der blevet skabt et sammenhængende system af stier gennem områdets enestående natur. Det bliver muligt at færdes ad stier fra Slagslunde Skov over Klokkekilde Bakke og videre langs Damvad Å. Herfra løber stien ind i det allerede fredede område ved Nellesødalen og Langåsen og videre ind gennem Ganløse Eged, over Broskov Bakke ud og fanger Mørkhøjvej og ender i Ganløse Ore.

Ud over den gennemgående sti er en række eksisterende stier sikret for fremtiden, så man fortsat kan bevæge sig rundt på kryds og tværs i det spændende område. Fredningen omfatter i alt 388 hektarer.

Tidligere fredninger

En stor del af tunneldalslandskabet er allerede fredet. Det såkaldte Egnsplanudvalg undersøgte omkring 1930 de mest udprægede natur- og kulturværdier i Københavnsegnen for at finde frem til en samlet fredningsplanlægning. Megen naturskønhed var allerede gået tabt, fordi forstadskvartererne voksede temmelig planløst frem. Derfor var der behov for en sammenhængende planlægning, der både kunne sikre de mest værdifulde landskaber og en sammenhængende grøn struktur af hensyn til hovedstadsbefolkningens rekreative muligheder.

Det er nu sket, og med den nye fredning er tunneldalene mellem Farum og Slangerup dækket af fredninger.

Se også Naturparken


Oprindelig forfatter: Lene Olesen Bro

29-10-2008