Udlejre Kirke

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Grundplan. Kirkerummet i midten, Udlejresalen øverst til højre, tårn og hovedindgang nederst.

Historie

Udlejre Kirke er en moderne kirke. Den er opført 1991 på en grund, der blev udstykket fra Ørnebjerggård i 1967 og ligger midt i den nuværende Ølstykke Stationsby.

Meninghedsrådet udskrev en arkitektkonkurrence i 1987. Den blev vundet af tegnestuen Wohlert, Kanneworff & Munk, med arkitekt Niels Munk som leder af byggeriet. Grundstenen blev lagt den 2. december 1990, og kirken blev indviet søndag den 24. november 1991. Bag alteret er der indmuret fem munkesten fra moderkirken, Ølstykke Kirke.

Der var en del debat under opførelsen. Nogle mente, at kirken var for høj i forhold til de omgivende parcelhuse. Desuden var den for moderne. Men selv om det er en moderne kirkebygning, har den flere fortrolige elementer. Kirken må i dag betegnes som et fint eksempel på tidens danske kirkebyggeri.


Bygning

Anlægget består af tre hovedelementer, kirke, sal og tårn, alle med kvadratiske grundplaner, men med forskelligt areal og højde. De tre elementer samles af et omløbende, lavt tegltag, der overdækker våbenhus, kontorer etc. og danner et firfløjet anlæg. Kirkens murværk er hvidmalet, som en traditionel dansk kirke, mens den nederste del af ydermuren består af lecablokke dækket af rødfarvet puds.

Selve kirkerummet er en kube, kvadratisk på alle leder, men foroven med afskårne hjørner, så der skabes ovenlys. Motivet er det, arkitekten kalder "Kvadratets transformation", dvs. et kvadrat, der bliver til en ottekant og dermed nærmer sig en cirkel. Inspirationen er bl.a. hentet fra byzantinsk arkitektur, hvor fx San Vitale i Ravenna har en ottekantet grundplan med et højt midtparti, der er omgivet af en lavere del.


Interiør

Indvendig er kirkerummets vægge også hvide, men forsynet med fuger, der er udskrabet så de danner sarte korsmønstre. Sammen med gitterloftet af mahogni er det med til at give det høje rum en god akustik. Gulvet er af røde murstensklinker.

Murværksdetaljerne ved indgangen til kirkerummet er inspireret af Grundtvigskirken. Det samme gælder døbefont, alter og prædikestol, der er udført og skænket af den lokale murermester Gunnar Lauridsen. Alterstager, dåbsfad og dåbskande er udført af keramikeren Allan Hytholm fra Skenkelsø.

Orglet er udført af P.G. Andersen & Bruhns Orgelbyggeri ApS efter tegning af Niels Munk.


Klokker

Kirketårnet er næsten fritstående. Det er ikke integreret i selve kirkens bygningsklump, men i det lave, omkransende bygningsvolumen. Der er en rigtig trappe op i tårnet, ikke bare en metalstige, og i de første år var der et ringerlaug, der kaldte sig Quasimodos Venner. Senere er der installeret elektrisk ringeanlæg.

Kirkens to klokker er fremstillet af klokkefirmaet Thubalka i Vejle. De er afstemt efter klokkerne i Snostrup og Ølstykke kirker. Den lokale forfatter John Nehm har digtet klokkeversene: Mørket frygter lysets kerne/Se natten overgiver sig og Guds blomstrende kærlighed/Se kærligheden blomstre.


Flere funktioner

Udlejre Kirke er et kirkekompleks med flere funktioner samlet på et sted. Omkring den centrale kirkesal er der konfirmandstue, køkken og diverse rum til præst og personale. Der er mulighed for at sidde med en kop kirkekaffe efter gudstjenesten. Udlejresalen bruges til sognemøder, foredrag, sangaftener osv. Kirken fungerer derfor som en slags medborgerhus, et samlingssted i byen.


Arkitekten

Niels Munk (født 1945) har foruden partnerskabet med Vilhelm Wohlert haft egen tegnestue i Køge. Blandt hans andre byggerier er Solrød Strandkirke (1982), Gjesing Kirke ved Esbjerg (1983) og ombygning af kirkerummet i Rønnevang Kirke i Tåstrup (2004-05). Han foretrækker den rene form og de enkle, gode detaljer og viderefører dermed "den Klintske skole".


Se flere billeder på kirkens hjemmeside.

Se også Udlejre Kirke - udsmykning


Kilder og litteratur

Folder udgivet af Udlejre Kirkes menighedsråd Diverse avisudklip, Ølstykke Lokalarkiv Tak til arkitekt m.a.a. Niels Munk for supplerende oplysninger


Links

Udlejre Kirke]

http://www.andersen-bruhn.dk/

www.thubalka.dk


Oprindelig forfatter: Lene Olesen

17-11-2007