Veksø Slot – borgen på Veksøholm

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Pilespids fra en armbrøst, fundet ved borgen.
Museet Færgegården.Veksø Slot er en lidt romantiseret betegnelse for det voldsted med et stenhus eller et tårn, der har ligget på Veksøholm.

Holmen har været omgivet af vand eller sumpet terræn. Nu er holmen en banke, der ligger i engarealerne ud til Værebro Å, syd for gården Egedals marker. Banken er fredet, men dyrkes landbrugsmæssigt.

Bortset fra svage spor efter en voldgrav, der har gået tværs over banken, er der i dag ingen synlige spor efter borgen i terrænet. De sidste rester af borgen blev fjernet i midten af 1800-tallet. Mursten blev genbrugt ved andet byggeri i Veksø.

Der er gjort en række fund, og ud fra disse dateres borgen til sidste halvdel af 1300-tallet. Formentlig har borgen kun været anvendt som tilflugtssted i en kortere årrække.


Kilder og litteratur

Preben Stenalt: Veksø Slot - borgen på Veksøholm,
i: Nils Erik Andersen (red.): Om Hvideslægten her på egnen, Stenløse Historiske Forening 2006, 32-43


Oprindelig forfatter: Preben Stenalt

11-04-2006