Veksø gadekær og forte (Grønningen)

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Græsarealet mellem Smedestræde og Veksø Bygade var den gamle landsbys forte. Her kunne byens landmænd drive deres kreaturer sammen før og efter græsning i bymarken.

Ved forten lå også byens gadekær, der kunne bruges som drikkested for dyrene. Gadekæret tjente desuden som branddam ved ildebrande i byen. Her lå også det nu forsvundne sprøjtehus.

Gadekæret var tidligere det naturlige samlingssted for børn og unge. Børnene legede her, og om vinteren blev det frosne gadekær benyttet til skøjteløb.

Gadekæret er indtegnet på et kort fra 1780. Det blev mindre efter byens kloakering i 1940'erne og den sidste rest af gadekæret blev opfyldt og dermed sløjfet i 1949-50.

I en periode under og efter Anden Verdenskrig blev området benyttet til en slags kolonihaver til grønsagsdyrkning m.m. De små jordstykker blev lejet ud til byens borgere af Jensine Knudsen. Grønningen hørte nemlig til hendes hus, der lå i den vestlige ende af arealet. Efter hendes død i slutningen af 1960'erne blev huset revet ned.

Kilder og litteratur

Bent Stiesdal: Kend din egn, 1993, 77

Veksø. Historiske glimt. Udgivet af Veksø Borgerlaug 1990


Oprindelig forfatter Lene Olesen Bro

01-11-2004