Vilhelm Billeschou

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Vilhelm Billeschou (1744-1823) var præst i Stenløse og Veksø fra 28. december 1787. Han var født i Viborg som søn af borgmester Hans Billeschou og Birgitte Riis. Han blev student i 1762 og cand.theol. i 1765. Derefter var han kabinetspræst hos grev A.G. Moltke og fra oktober 1769 var han præst i Ølstykke. Her kom han 1781 i strid med Ølstykkes bønder, fordi han ville have præstegården udskiftet. Han blev provst i 1785, men efter eget ønske forflyttet til Stenløse-Veksø i 1787. Her blev han 1813 udnævnt til amtsprovst.

Billeschou var gift første gang 1770 med Anna Margrethe Albrecht (født 1739), der døde allerede 1771. De fik en søn. Derefter giftede han sig 1772 med Elisabeth Engelhart, der døde 1819. De fik en søn og tre døtre.

Vilhelm Billeschou blev udnævnt til Ridder af Dannebrog den 18. november 1819 og samtidig fratrådte han sit embede. Han indleverede i denne forbindelse en levnedsbeskrivelse til Ordenskapitlet. Denne beskrivelse gik, ligesom mange andre, desværre tabt ved Christiansborgs brand 1884. Han døde 2. marts 1823.


Kilder og litteratur

Svend Esbech: Ølstykke til alle tider, 1994, 106

S.V. Wiberg: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie, 1870-71, genoptryk 1959-60, bind 3, 182

Ordenskapitlets ridderprotokol, venligst oplyst af Kgl. Ordenshistoriograf Knud J.V. Jespersen


Oprindelig forfatter: Lene Olesen Bro

13-12-2004