A. N. Holm

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Andreas Nicolai Holm (-Jensen) var født på Frederiksberg den 22. november 1875 og døde den 10. april 1949.

I 1902 tog han lærereeksamen fra Blågårds Seminarium og kom til Svestrup som enelære i februar 1907. Lærer A. N. Holm var en meget alsidig mand. Han blev medlem af Ølstykke sogneråd og af Værgerådet. Han var ligeledes med i bestyrelsen for Ølstykke Brugsforening. Han var også en aktiv formand for Ølstykke-Jørlunde Foredragsforening og for Ølstykke Sangforening. I mange år drev han ungdoms- og aftenskole og gennem flere år ledede han gymnastik- undervisningen for egnens unge.

A.N. Holm havde før han kom til Ølstykke, vist interesse for bibliotekssagen, og da han kom til Svestrup, fulgte hvervet som bibliotekar automatisk med. Som medlem af Brugsforeningens bestyrelse fik han yderligere kendskab til det gamle "ægteskab" mellem bibliotek og brugsforening i Ølstykke. Det modnede efterhånden tanken hos ham om at få oprettet et offentligt bibliotek efter moderne principper.

I 1919 deltog han i det møde, hvor Danmarks Biblioteksforening blev omorganiseret, og senere blev han et højt skattet medlem af denne forenings hovedbestyrelse som repræsentant for sognebibliotekerne - eller som de senere kaldtes - deltidsbibliotekerne. Som sådan blev han endog medlem af Biblioteksrådet.

Han var en flittig skribent til foreningens tidsskrift Bogens Verden, og der blev sat stor pris på hans vejledninger og gode råd. I 1931 beskrev han arbejdet i et sognebibliotek i en stor artikel, der tegnede billedet af en fremsynet og fantasirig sognebibliotekar, som havde en dyb forståelse for folkebibliotekernes - og især de mindre bibliotekers samfundsmæssige betydning.

Han lagde i disse artikler ikke skjul på, at der i de små biblioteker var store vanskeligheder med økonomi og lokaler samt med befolkningens forståelse for værdien af biblioteker. Men - som han skrev " Vanskeligheder er jo til for at kunne overvindes".

Hans synspunkter om biblioteksvæsenet var meget fremsynede. Han havde "luft under vingerne", og mange af hans tanker og ideer er først kommet til fuld udfoldelse i efterkrigstidens moderne biblioteker.

I 1939 rejste han fra Ølstykke og bosatte sig i Ganløse, hvor han i øvrigt udførte et stort arbejde for dette sogns biblioteksvæsen. Han døde den 10. april 1949 og han ligger begravet på Ganløse kirkegård.Kilder og Litteratur

Forfatter: Svend Esbech, Ølstykke - til alle tider. s. 88 - 89.

Forfatter: Svend Esbech, Ølstykke Bibliotek 100 år. s. 16 - 19.Forfatter: Charlotte Haubye

16-03-2016