Ølstykke Brugsforening

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

I 1866 stiftede Pastor Sonne den første brugsforening i Danmark. Og den 10. december 1868 fik Jørgen Hansen stiftet en brugsforening i Ølstykke. Brugsforeningen åbnede i januar 1869, og foreningen blev således den 2. her i landet.

En række af sognets gårdmænd gik ind i bestyrelsen, men p.g.a. uoverensstemmelser mellem bestyrelsen og uddeler K.F. Otto lukkede brugsforeningen den 20. oktober 1870.

Først den 24. marts 1877 tog den gamle bestyrelse igen initiativet til at genoprette brugsforeningen, der fik gårdejer Jørgen Larsen som formand og Jørgen Hansen som kasserer og sekretær.

Dermed genopstod Ølstykke Brugsforening til en ny og lys fremtid, som skulle komme til at vare de næste 100 år.

Det blev en stor forening, og Jørgen Hansen var regnskabsfører og den egentlige leder af foreningen i hen ved 25 år.

Brugsforeningen havde både sociale og kulturelle formål takket være Jørgen Hansen humane holdning og indstilling.

Der blev oprettet en fond til Oplysningens Fremme (foredragsforening).

Der blev ydet hjælp til syge og fattige bl.a. ved at betale læge- og apotekerregninger, og der blev ydet lån til medlemmer som var i akut nød.

Den 27. juli 1884 afholdt Ølstykke Brugsforening generalforsamling. Det blev her vedtaget, at en bogsamling på 500 bind, der tilhørte Læseforeningen, skulle overgå til brugsforeningen.

Lånebogssamlingen dannede grundlag for en læseforening, og det var denne forenings bogsamling, der i 1884 kom til at udgøre grundstammen i Ølstykke Brugsforenings Bibliotek. Initiativtager til bibliotekets oprettelse var lærer Jørgen Hansen, der virkede ved Rytterskolen i Ølstykke fra 1860 til 1894. I de første otte år havde bogsamlingen til huse i brugsforeningens lokaler, hvor uddeleren fungerede som bibliotekar.

Pladsen blev snart for trang, og i 1892 blev der truffet aftale med husmand Mogens P. Jensen om at huse og udlåne fra samlingen mod et mindre vederlag. Senere blev bogsamlingen flyttet til huset, der i dag rummer Gammel Ølstykke Kro, lige over for brugsforeningen, og hvervet som bogudlåner overtaget af Niels P. Larsen.

Allerede fra starten i 1877 gav man medlemmerne mulighed for at bruge brugsforeningen som sparekasse, denne bankvirksomhed bestod helt op til 1974.Kilder og Litteratur

Forfatter: Svend Esbech: Ølstykke - til alle tider. s. 66 - 69.

Uddrag fra Højskolebladet s. 649 - 654. Findes hos Egedal Arkiver og Museum.


Forfatter: Charlotte Haubye

12-04-2016