Anna Esbech

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Anna EsbechAnna Esbech blev født i Valsted ved Limfjorden i 1927. Efter ophold i Sønderjylland og på Snoghøj Gymnastikhøjskole blev hun uddannet på Det nordjyske Landsbibliotek i Ålborg 1948-1952. I 1956 flyttede hun med sin mand, stadsbibliotekar Svend Esbech (1928-1999), til Bagsværd. Senere bosatte de sig i Farum, og i 1964 flyttede de til Ølstykke, hvor de, bortset fra tre år på Frederiksberg, boede indtil 1996.

Da Anna Esbech gik på pension i 1996, flyttede hun med sin mand til Løgstør, - tilbage til den egn de begge var kommet fra.


Fra bibliotekar til arkivleder

Fra 1968-1971 var Anna Esbech leder af Ølstykke Bibliotek, der dengang lå på Svanholmskolen. Da biblioteket på Østervej blev bygget i 1970-71, besluttede det daværende sogneråd, at der her skulle indrettes et lokalhistorisk arkiv for Ølstykke Kommune. Anna Esbech blev ansat som leder af arkivet og kom til at forestå opbygningen af Ølstykke Kommunes Lokalhistoriske Samlinger, der, ud over arkivet, også omfattede Skenkelsø Mølle Museum og Ølstykke Kommunearkiv.

I de følgende år lykkedes det Anna Esbech at skabe et godt tillidsforhold til de "gamle" Ølstykkefamilier, således at der blev afleveret et stort materiale til såvel arkiv som museum. Derudover blev også samtidshistorien registreret, hvilket er afgørende i en forstadskommune i hastig udvikling.


Bestyrelser og hverv

Via sit arbejde som arkiv- og museumsleder var Anna Esbech medlem af Frederiksborg Amts Museumsråd. Hun sad desuden i bestyrelsen for Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver i Frederiksborg Amt fra 1976 til 1996 samt i bestyrelsen for Historisk Samfund for Frederiksborg Amt fra 1977 til 1996.

Anna Esbechs kirkelige interesse medførte, at hun sad i Ølstykke Menighedsråd fra 1966 til 1983, heraf seks år som formand, samt i provstiudvalget for Frederikssund fra 1974 til1986. I Folkeuniversitetet for Frederikssund og Omegn har Anna Esbech været medlem af bestyrelsen fra 1988 til 1996.


Forfatter til

Reformperioden i mikroperspektiv. Udskiftningen i Ølstykke i slutningen af 1700-tallet (1988) (kan lånes på Ølstykke Lokalarkiv)

Kilder og Litteratur

Diverse udklip, interviews m.v., Ølstykke Lokalarkiv


Oprindelig forfatter: John Rosengaard

16-04-2008