Bastrup Sø

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Bastrup Sø set fra Bastruptårnet Foto: Lene Olesen 2005

Bastrup Sø er lang, næringsrig sø med et areal på 32 hektar. Den største vanddybde er på 7 meter, middeldybden er 3,5 meter. Langs bredderne vokser der rør, der ved vest- og østenderne danner egentlig rørskov.

Bastrup Sø regnes for Mølleåens udspring, men det ligger i et vådområde vest for søen. Oprindeligt har Mølleåens kilder formentlig været i det engområde, der kaldes Småsøerne.

Søen har ikke været påvirket af udledninger i form af spildevand. Der har dog været udløb af ukloakerede ejendomme langs søen og udvaskning fra landbrugsjord. Som del af en opretning af søen er der blevet udsat rovfisk, især aborre.

Badevandet i søen er godt. Der er mulighed for badning ved Undinegårdens campingplads på sydsiden af søen.

Passagen mellem Buresø og Bastrup Sø var i middelalderen en af de få muligheder for at komme på tværs af ådalene på vejen mellem Roskilde og Helsingør.


Kilder og litteratur

Søren Olsen: Danmarks søer og åer, 2002, 257

Peter B. Jørgensen: Handlingsplan for søerne i Frederiksborg Amt, 1999, 18-19


Oprindelig forfatter: Thyge C. Bro. 14-03-2005