Buresø

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Buresø er en klarvandet langsø, der ligger i et kuperet istidslandskab. Søen indgår i den samme tunneldal som Bastrup Sø, Furesø og Mølleåen. Den har et areal på 76 hektar, med en største vanddybde på 10,8 meter og en middeldybde på 6,7 meter. Buresø afvander mod vest via Græse Å til Roskilde Fjord.

Søen ligger hvor de gamle Allerød, Slangerup og Stenløse kommuner mødes.


Landbrug og landsteder

Det er et smukt og meget varieret landskab med landbrug langs nordsiden, adskilt af en bræmme med løvskov, og statsejede skove på syd- og østsiden. Langs søens sydside er der siden 1920'erne blevet bygget landsteder på grunde, der i 1960'erne blev udstykket til sommerhuse. Mod nord er der økologiske marker, der tilhører Mørdrupgård, som også ejer Buresø.

Navnet Buresø kommer af det gamle danske ord "bur" i betydningen "lille hus, skur, bod". For specielt Buresø skulle det være en omskrivning for "borg", men denne tolkning hæmmes af, at der ikke er noget voldsted eller en borg i søens umiddelbare nærhed.


Badning og dyreliv

Søen er relativt uberørt af menneskelig påvirkning. Der var tidligere udledninger af urenset spildevand fra de omkringliggende bebyggelser, men det er ophørt i dag. Fra 1993 har Buresø levet op til målsætningen om vandkvalitet. Vandet er næringsrigt, kalkholdigt og klart, og sollyset kan nå ned og give liv til vegetationen på bunden. Søens vand er noget af det reneste i Danmark, og det klare vand indbyder til badning. Ved østenden er der en badebro.

Et stort antal toppede lappedykkere yngler ved søen, og der skulle være mange nattergale i krattene langs bredden. Op mod 7.500 troldænder raster i vinterhalvåret på søen. Buresø har en god fiskebestand, men fiskeretten tilhører den lokale sportsfiskerforening, og man kan ikke købe dagkort.

Se også Skovene ved Buresø

Kilder og litteratur

Søren Olsen: Danmarks søer og åer, 2002, 257-258

Peter B. Jørgensen: Handlingsplan for søerne i Frederiksborg Amt, 1999, 25-26

Peter Fabricius: Naturvandringer på egen hånd, 1995, 94-95

John Kousgård Sørensen: Danske sø- og ånavne, bind 1, 1968, 260-261


Oprindelig forfatter: Thyge C. Bro

14-03-2005