Baunehøj

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, SøgningFoto: Holger Agerskov

Når man kører fra Smørumovre ad Kirkevangen kan man på venstre side af vejen se de to tætliggende gravhøje, Ørkenhøj og Baunehøj. Baunehøj er også blevet kaldt "Etatsrådshøjen". Højen skønnes at have været meget markant, men er nu stærkt afgravet. Hele gravens top er afgravet, og her ses et gravkammer bestående af otte meget store sten.

Denne "udgravning" blev foretaget før Nationalmuseet berejste højen i 1899. Ved besigtigelsen fandt C. Neergaard nogle urner og flintdolke, som udgraveren havde efterladt sig. Kammeret har haft en stensat gang, der har gået mod syd.

Kilder og litteratur

Linda Boye og Peter Sorenius: Kulturhistoriske glimt, udblik fra Danmarkshistorien i Vestskoven, Kroppedal Museum 2009, 44


Links

Sognebeskivelse nr. 22, Smørum sogn


Oprindelig forfatter: Anni Agerskov

19-08-2009