Smørumovre

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Smørumovre kaldes 1259 Smørhem major, senere Smør(um)øffre. Navnet har samme oprindelse som Smørumnedre, men betegnes i modsætning til denne major (stor), måske fordi den som kirkeby var større. Omkring år 1600 havde Smørumnedre 13 gårde og syv huse, mens Smørumovre havde 15 gårde og 12 huse.

Endelsen -ovre (øvre) kan dog også skyldes, at Smørumovre ligger højere end Smørumnedre. Se også > Smørumnedre

Smørumovre er en gammel landsby. Under den nuværende bebyggelse er der spor efter huse helt tilbage fra vikingetiden. Byens gårde og huse ligger rundt omkring gadekæret og landsbyforten. Kirken og kirkegården ligger i byens udkant og afgrænser den mod øst, uden for den gamle landsby.

se også Smørumovre gamle skole, Smørum Kro

Kilder og litteratur

Ture i Københavns omegn, 2006, 84, 96

Danmarks Stednavne nr. 20, Stednavne i Københavns Amt, 1990, 56-57

Bent Jørgensen: Dansk Stednavneleksikon. Øerne øst for Storebælt, 1981


Oprindelig forfatter: Lene Olesen Bro

05-09-2007