Bent Stiesdal

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Bent Stiesdal. Kilde: Grete Rung, sep. 2002Bent Stiesdal, gårdejer, forfatter og lokalhistoriker, blev født den 22.1.1928 i Søsum og døde den 27.1.2003 i Slagslunde.

Han var en ildsjæl med et stærkt engagement i bevaring af egnens kultur- og naturværdier.


Kend din egn

Bent Stiesdal var med til at oprette Stenløse Historiske Forening i 1968 og var dens formand 25 år og næstformand i 10 år. Han redigerede foreningens medlemsblad og skrev selv mange af bladets artikler. Han har også skrevet flere lokalhistoriske bøger. Desuden oprettede og ledede han det lokalhistoriske arkiv siden 1969. Sammen med bl.a. kunsthandler Viggo Clausen har han undersøgt og registreret de lokale kirkegårdes gravminder, længe før Kirkeministeriet indførte lov om dette.

Bent Stiesdals store interesse for egnens naturværdier førte til, at han i årene 1974-78 påtog sig hvervet som formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite. Her kæmpede han bl.a. for stisystemer, bevarelse af det åbne landskab, skovrejsning m.m. Han arrangerede desuden utallige ture ud i egnens rige naturområder og i 1993 fik han kommunen til at udgive og husstandsomdele sin "Kend din egn", illustreret med hans egne tegninger.

For at styrke kultur- og naturværdierne i Stenløse Kommune var Bent Stiesdal i 1970 med til at oprette en lokalpolitisk liste. Skønt han ofte skarpt kritiserede byrådsflertallets politik, blev Bent Stiesdal respekteret på grund af sin viden og sit engagement. Byrådet tog ham med på råd i sager om bygningsbevaring og naturbeskyttelse, ligesom han indgik i arbejdet med udvælgelsen til kommunens arkitekturpris. Han var desuden en af initiativtagerne til oprettelsen af Kulturelt Samråd midt i 1980'erne og i begyndelsen af 1990'erne var han med til at oprette støttegruppen "Bibliotekets Venner". Hans indsats i de mange sammenhænge var ulønnet.


Egnsmuseet Færgegaarden

Da Bent Stiesdal i 1986 solgte sin gård Stiesdal i Søsum, kom han i kontakt med det næsten nyåbnede egnsmuseum på Jægerspris Færgegaard. Museet blev inviteret ud og tilbudt et væld af gamle ting fra hans gård.

Museets besøg medførte desuden, at Bent Stiesdal lod sig overtale til at blive museumsforvalter og håndværker på Færgegaarden. Selv om han ikke havde nogen egentlig formel uddannelse, blev Bent en af landets mest kompetente museumsforvaltere. Det viste sig hurtigt, at han ud over tømrer-snedkerarbejde også kunne fotografere, registrere, interviewe, holde foredrag, skrive artikler og male landskaber.

Lidt klassisk kammermusik på tværfløjte kunne Bent Stiesdal også give museets gæster prøver på. Han havde i 1940'erne lært at spille hos Frederikssunds musikdirektør, populært kaldet "Fløjte Niels".

I godt tre år satte Bent Stiesdal sit præg på museets udstillinger, småundersøgelser og andre arrangementer. Derefter begyndte han på en travl tilværelse som pensionist. Museet bevarede dog forbindelsen til Bent Stiesdal, for man kunne altid rådføre sig med ham om alle mulige kulturhistoriske spørgsmål.

Gennem årene skænkede han Egnsmuseet næsten 500 museumsgenstande.


Kilder og litteratur

Lokalavisen bragte nekrologer fra borgmester Willy Eliasen, Stenløse, biolog Kåre Fog, Veksø, museumsinspektør Nils Engberg, Nationalmuseet, bestyrelsen for Stenløse Historiske Forening, tidligere byplanchef i Stenløse Kommune Lis Langvad, Lyngby, museumsinspektør Carsten Hess, Egnsmuseet Færgegaarden, tidligere biblioteksleder i Stenløse Karen Fuhr og bibliotekschef Søren Roth

LokalAvisen Uge Nyt 4. februar 2003

Desuden mindeord i Politiken, Berlingske Tidende, Jyllandsposten og Frederiksborg Amts Avis

Stenløse Historiske Forening nr. 41, 2003, 7

Foreningen Naturparkens Venner, Orientering nr. 1, 2003, 5

Links

Stenløse Historiske Forening http://www.museet.frederikssund.dk/


Oprindelig forfatter: Carsten Hess

18-01-2005