Søsum

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
Luftfoto af Søsum set fra Syd. 2014. Foto: Finn JørgensenLandsbyen Søsum nævnes 1329 som Syosum. Navnet er opstået ved en sammentrækning af Sio-husum, dvs. Sø efterfulgt af dativ flertal af hus, hvilket kan tolkes som "husene ved søen". Navnet hentyder til den nu udtørrede Søsum Østersø. Den lå øst for byen og blev udgravet og tørlagt lige før 1800.

Næsten uanset fra hvilken side man nærmer sig Søsum, ses kun en gård eller to og et hus. Selve byen ligger skjult i bunden af dalen. Det er først, når man kører ind mellem husene, man oplever bysamfundet.

Søsums placering skyldes, at bunden af tunneldalen for 1000 år siden var fyldt med vand, sump og hængedynd. Det var umuligt at passere for almindelig trafik. Kun hvor dalen var snævrest, var der mulighed for en overgang.

Siden oldtiden har der været en betydningsfuld trafikåre fra området ved Roskilde Fjord over Stenløse, Søsum, Kirke Værløse og videre mod nordøst. Passagen ved Søsum var et vigtigt punkt i denne trafik. I begyndelsen af middelalderen, hvor Roskilde var kongeby og på mange måder landets midtpunkt, voksede trafikken og dermed også betydningen af denne vejforbindelse.

Fra ca. 1325 var Søsum underlagt Knardrup Kloster, der havde en ladegård i byen. Ladegården var et stenhus, der lå på banken, hvor Stiesholm ligger i dag. Bygningerne var muligvis bygget af Hvideslægten, der før klostertiden havde hovedsæde i Knardrup. Hvidedynastiet ville sandsynligvis kontrollere overgangen i Søsum, hvilket har været let ved broen eller vadestedet. Den gamle vejforbindelse fulgte Søsum Bygade fra syd ned ad bakken og langs skrænten gennem Stenpilstræde, over sumpen, op ad Madam Anes Vej forbi ladegården og videre nord eller nordøst.

I middelalderen var der en vandmølle ved overgangen, fordi Spange Bæk løb gennem Søsum til Værebro Å og ikke som i dag til Fuglesø.

Dette er alt sammen fjern fortid, men aktiviteten ved overgangen er baggrunden for byens placering.


Kilder og litteratur

Bent Stiesdal: Kend din egn, 1993, 53

Bent Jørgensen: Dansk Stednavneleksikon. Øerne øst for Storebælt, 1981

Danmarks Stednavne Nr. 2, Frederiksborg Amts Stednavne, 1929, 126


Oprindelig forfatter: Lene Olesen Bro

07-03-200