De gamles Hjem - Stenløse

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, SøgningDe gamles Hjem blev opført som alderdomshjem for Stenløse-Veksø Kommune 1950-51.
Bygningen er tegnet af arkitekten Acton Bjørn (1910-1992).


Arkitekten

Sammen med Sigvard Bernadotte dannede Acton Bjørn i 1949 firmaet Bernadotte & Bjørn. Det var den første danske tegnestue for industriel design. Ved siden af havde Acton Bjørn sin egen tegnestue, og det var den, der stod for opførelsen af alderdomshjemmet. Han tegnede også De gamles Hus i Lynge (Lyngehus, 1939-40) og Lynge Centralskole (1952-53).


Bygningen

De gamles Hjem i Stenløse er en tidstypisk bygning med ydermure af gule sten og tag af røde falstagsten.

Bygningen er delt i to fløje. En to-etages bygning indeholdt værelserne for de gamle fordelt omkring en gang med direkte lys fra nord. Der var plads til 25 beboere.

Den en-etages bygning indeholdt fællesrum, økonomaens værelser, samt værelser for de tre unge piger. I sidebygningens kælder var der desuden indrettet et bibliotek, en kommunal badeanstalt, et maskinvaskeri m.m. Ved at samle disse rum i sidefløjen undgik man at forstyrre de gamle, og der blev skabt en naturlig adskillelse mellem de gamle og medhjælperne.

Hovedindgangen, hvor alle kom og gik, var også solplads og et yndet opholdssted for de gamle. Allerede fra arbejdets start søgte arkitekten at gøre hjemmet så enkelt som muligt. Derfor blev der anvendt gængse materialer og konstruktioner. Samtidig er der dog noget fremmedartet og anderledes over hovedbygningen på grund af den tempelagtige facade mod Damgårdsvej. Her er søjler i to etagers højde, der er funderet i en granitblok. Også ved hovedindgangen er der søjler af træ, som hviler på natursten. En japansk inspireret detalje, der er med til at skille bygningen ud fra kommunens mere ordinære byggeri.


Historien
I mange af landets mindre kommuner blev der opført "De gamles hjem" i disse år. Bygningerne var et resultat af K.K. Steinkes socialreform i 1933 og derved et vidnedbyrd om en tid, hvor samfundet tog fat på de sociale forpligtelser over for borgerne.

Det daværende sogneråd med formanden H.P. Hansen i spidsen besøgte i marts 1949 alderdomshjemmene i Slangerup og Skævinge med det formål at få etableret noget tilsvarende i Stenløse. I maj måned samme år så arkitekten på grunden, hvor hjemmet skulle ligge, og i december var der licitation. Da byggeriet stod færdigt, havde det kostet 300.000 kr.

Den første bestyrer på hjemmet var Else Hansen. Hun ledede hjemmet gennem 20 år og blev afløst af bestyrerparret Annalis og Anker Sindberg. Fra starten tiltrådte Ingeborg Henriksen (dengang Larsen) som kokkepige. Hun rejste væk et år, men kom tilbage og var der stadig, da hjemmet havde 25 års jubilæum i 1976.


Beboerne
Grunden ligger midt i Stenløse by og der var derfor en naturlig forbindelse mellem byens borgere og de gamle beboere på hjemmet. Det var en stor fordel, at de gamle stadig kunne følge med i livet i byen. Ved 25 års jubilæet var der et par plejekrævende beboere, men ingen ønskede, at de skulle flytte på plejehjem. Man så det som en opgave at beholde beboerne her, hvor de hørte til. Gennemsnitsalderen var 80 år.

Man fejrede 25 års dagen den 28. maj med en festmiddag og underholdning for de ældre. Senere skulle de på udflugt til Zoologisk Have. I 1983 blev plejehjemmet afløst af det nybyggede Damgårdsparken, og bygningen blev inddraget til Stenløse Rådhusanneks.

Se også [[


Kilder og litteratur

Weilbach, dansk kunstnerleksikon, 1994-2000

Stenløse Nyt 26. maj 1976

Acton Bjørn: "De gamles hjem" i Stenløse, Arkitekten nr. 9, 1952, 142


Links

http://www.kid.dk


Oprindelig forfatter: Lene Olesen

05-08-2004