Egedal Bibliotekerne

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Primo 2005 blev det besluttet, at de tre kommuner, Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke skulle sammenlægges ved kommunalreformen i 2007. Dette betød, at kommunernes tre biblioteker også skulle sammenlægges.

Allerede fra den 1. januar 2005 blev Ølstykke Biblioteks leder også leder af Stenløse Bibliotekerne, grundet fratræden af den hidtidige leder og den snarlige kommunesammenlægning. De to bibliotekers edb-systemer blev flettet sammen i løbet af 2005, som en forberedelse til biblioteksfusionen i 2007. De to biblioteksledere (Ledøje-Smørum og Stenløse-Ølstykke) indledte derefter et samarbejde, som skulle lede de tre biblioteksvæsner (helskindet) gennem fusionsprocessen. Bibliotekerne søgte og fik penge fra Biblioteksstyrelsen til at fremme denne proces. Det betød, at der blev rige muligheder for at forberede medarbejderne på fusionen ved hjælp af kurser, projekter og internat på tværs af de tre biblioteksvæsner.

Både 2005 og 2006 blev brugt til at arbejde intensivt med at forberede fusionen, bl.a. med sammenfletning af biblioteksbaserne, etablering af ny hjemmeside, og omlægning af alle interne arbejdsgange, så man fra 1. januar 2007 kunne fremstå som et samlet biblioteksvæsen ved navn Egedal Bibliotekerne.


Biblioteksledere

2007- Bente Stonor Nielsen


Links

www.egedalbibliotekerne.dk


Forfatter: Bente Stonor Nielsen

05-09-2007