F.V. Gamborg

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning
F.V. Gamborgs sten i muren mellem den gamle del af Stenløse Kirkegård og præstegårdens have.

Frederik Vilhelm Gamborg (1792-1850) var præst i Stenløse og Veksø fra 18. marts 1846 til sin død den 26. januar 1850.

Han var født i København som søn af professor Anders G. og Marie Mathilde Clausson af Fredericia Trinitatis Kirke. Han blev student fra Roskilde 1811 og cand.theol. i 1817. Samme år blev han residerende kapellan i Tikøb, Hornbæk og Hellebæk.

Den fjerde søndag efter påske 1837 sagde han farvel til denne menighed. Han fortalte, at han kom dertil for henimod 20 år siden, som fremmed og ubekendt. Nu havde han en trofast hustru gennem 18 år og otte børn. Bagefter fik han trykt sin prædiken som et lille skrift for sine venner.

Fra 1837 var Gamborg præst ved Trinitatis Kirke i Fredericia, indtil han kom til Stenløse. Han var gift med Sophie Vilhelmine Thomsen (født ca. 1799), der i 1868 levede i Kgs. Lyngby.


Kilder og litteratur

S.V. Wiberg: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie, 1870-71, genoptryk 1959-60, bind 2, 386; bind 3, 182, 325

F. Gamborg: Kjærligt Farvel til mine Menigheder i Tikjøb, Hornbæk og Hellebæk, Veile 1838


Forfatter: Lene Olesen Bro

06-09-2006