Ganløse Bylaug

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Ganløse by ligger ligger i den nordlige del af Egedal Kommune.

Ganløse Bylaug blev stiftet den 14-06-2005.

Bylaugets formål er:

- at virke for, at Ganløse forbliver en levende landsby med bevarelse og udvikling af det eksiste­rende kultur- og sportsliv samt at styrke sammenholdet mellem områdets borgere.

- at sikre Ganløse bymidte som centrum for områdets handelsliv.

- at sikre, at udviklingen i Ganløse og opland sker med respekt for og i harmoni med de kultur­historiske og naturmæssige kvaliteter.

- at bevare det landsbymæssige særpræg og de grønne områder i Ganløse og at arbejde for et sammenhængende stisystem.

- at fremføre borgernes synspunkter over for offentlige myndigheder og andre samt gennem kon­struktiv dialog med disse at fremme foreningens formål i øvrigt.

Hvad laver bestyrelsen?

På hjemmesiden www.ganloseby.dk kan du følge med i Bylaugets arbejde, idet alle referater af bestyrel­sesmøder og generalforsamlinger samt korrespondance lægges på hjemmesiden. Desuden er det her også muligt at finde orientering om Bylaugets vedtægter, arbejdsgruppernes arbejde, nyhedsbreve til medlemmerne, hvem der er valgt til bestyrelsen mv.Kilder og Litteratur

Ganløse by og omegn


Forfatter: Charlotte Haubye

04-04-2016