Ganløse Kulturhus

Fra Egedal Leksikon
Skift til: Navigation, Søgning

Ganløse Kulturhus er skolens gamle gymnastiksal, der er ombygget og nu danner ramme om mange aktiviteter i lokalsamfundet og på skolen. Skolen bruger huset som samlingsrum og til teaterforestillinger. Efter skoletid benyttes det af musikskolen samt Ganløse Amatør Scene til prøver og opførelse af teaterforestillinger og revyer. Desuden bruges Kulturhuset jævnligt til møder, foredrag, koncerter, udstillinger og diverse andre arrangementer.

Historie Ganløse Kulturhus blev oprindelig bygget i 1942 som gymnastiksal til Ganløse Centralskole. Efter Ganløsehallen i 1971 blev taget i brug af skolen, blev den gamle gymnastiksal anvendt til forskellige formål for den dengang overbelagte skole. Da skolens elevtal i begyndelsen af 1990'erne begyndte at falde, kunne de midlertidige undervisningslokaler nedlægges. Derfor opstod den tanke, at det store rum kunne indrettes som et teater- og kulturhus.

Ganløse Amatør Scene udarbejdede et forslag til opbygning af en scene og den 4. februar 1993 mødtes repræsentanter for skolen, kulturel forvaltning, musikskolen og Ganløse Amatør Scene med kommunens bygningsinspektør for at drøfte idéen.

Kommunen ønskede imidlertid ikke at afsætte penge til projektet, men den 5. maj 1993 blev der afholdt et borgermøde, hvor man loddede stemningen for at gennemføre planen ved frivillig arbejdskraft. De foreninger, der var interesseret i at arbejde videre med projektet, samledes til et møde den 15. juni. Man fik derefter kommunens tilladelse til ombygning og råderet over rummet i en periode på mindst fem år.

Gennem efteråret 1993 deltog arbejdshold fra foreningerne i en række arbejdsweekends, og i marts 1994 fik man hjælp af kommunens jobhus, som opbyggede scenen. Fra den nedlagte Sandbjergskole overtog man en del sceneudstyr og den 8. september 1994 blev Ganløse Kulturhus indviet.

Senere modtog kulturhuset forskellige donationer fra bl.a. Ganløse Lokal-tv, Ganløse Motionsforening, Unibank, Pensionistforeningen, Lions Klub, Idrættens Venner og Stenløse Kommune. Midlerne blev brugt til nyt fortæppe, mørklægningsgardiner, lamper, elektronik m.v. Desuden har kulturhusets bestyrelse gennem årene afholdt en række arrangementer for at skabe et overskud til forbedring af kulturhuset. I øjeblikket (2003-2004) foregår en væsentlig ombygning og renovering af kulturhusets adgangs- og garderobeforhold.

Ganløse Kulturhus ledes af et repræsentantskab, der vælger en bestyrelse på fem medlemmer, samt af repræsentanter fra skolen. Alle kulturelle foreninger samt institutioner i kommunen kan søge om optagelse og får derved mulighed for at anvende huset.


Oprindelig forfatter: Poul Hesbjerg

15-03-2004